Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

AZDIGI ĐANG GIẢM GIÁ 45% VPS VÀ HOSTING, TRANH THỦ MUA NHÉ BẠN.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ T-SQL nói riêng và trong MySQL nói chung đó là lệnh tạo mới một bảng (Create Table). Trong bài này chúng ta có sử dụng một số kiểu dữ liệu trong MySQL để thiết lập kiểu dữ liệu cho các field trong table.

Trước khi vào vấn đề chính thì chúng ta cần phải làm sáng tỏ một vài vấn đề. Như bạn biết trong các mô hình như mô hình thực thể mối kết hợp thì chúng ta có tìm hiểu khái niệm về loại thực thể (entity), nếu liên hệ với hệ CSDL thì ta sẽ gọi nó là một table. Ví dụ như trong mô hình quản lý sinh viên ta sẽ có bảng SINHVIEN, bảng LOP, bảng MONHOC và đây cũng chính là các loại thực thể. 

Mỗi table chúng ta sẽ có một số thông tin riêng. Ví dụ như bảng SINHVIEN chúng ta có:

 • Tên sinh viên
 • Năm sinh
 • Đang học lớp
 • ...

Các thông tin này chúng ta gọi là thuộc tính của table, nghĩa là khi lưu trữ dữ liệu của sinh viên chính là lưu trữ thông tin của các thuộc tính này.

Lưu ý:

 • Nếu bạn chạy nhiều lệnh cùng lúc thì bạn phải thêm dấu ; ở cuối mỗi lệnh.
 • Tất cả các đoạn code SQL này bạn copy và dán vào trình chạy và Execute nhé, nếu chưa biết nó ở đâu bạn quay lại bài cài đặt mysql để tìm hiểu thêm.

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về cú pháp tạo table nhé.

1. Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trước tiên chúng ta cần sử dụng lệnh tạo database để tạo mới một database, sau đó sử dụng lệnh USE để chọn database này.

CREATE DATABASE QLSV;
USE QLSV;

Để tạo mới một bảng ta sử dụng cú pháp sau:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table_name(
    /*column_list*/
) ENGINE=table_type

Trong đó:

 • CREATE TABLE: là từ khóa tạo bảng
 • [IF NOT EXISTS]: dòng này có thể có hoặc không, ý nghĩa của nó là nếu table này chưa tồn tại thì thực hiện tạo table, còn nếu tồn tại rồi thì không tạo.
 • column_list: là danh sách các fields, ví dụ như TenSV, MaSV, ... Mỗi field gồm hai thông số là tên field và kiểu dữ liệu cho nó, nếu có nhiều field thì sẽ dùng dấu phảy (,) để ngăn cách.
  Ví dụ: TenSV varchar(255)
 • ENGINE=table_type: Là kiểu engine của bảng này, các kiểu này chúng ta đã được học ở bài MySQL Table Types & Storage Engines

Ví dụ: Cho bảng SINHVIEN gồm có các thông tin sau:

 • TenSV: Tên sinh viên, kiểu varchar và chiều dài tối đa 255 ký tự
 • MaSV: Mã sinh viên, kiểu INT và chiều dai là tối đa 11 số
 • NamSinh: Năm sinh, kiểu INT và chiều dài tối đa là 4 số

Lệnh tạo bảng như sau:

USE QLSV; 

CREATE TABLE SINHVIEN(
	TenSV VARCHAR(255),
	MaSV INT(11),
	NamSinh INT(4)
) ENGINE = InnoDB

2. Gán giá trị mặc định cho table

Combo học PHP MVC từ căn bản tới nâng cao!

Đây là khóa học hướng dẫn bạn cách xây dựng website dựa theo mô hình MVC, một mô hình rất quen thuộc bắt buộc ai cũng phải biết. Khóa học khá chất lượng nhé bạn.

Giá trị mặc định tức là khi bạn thêm một record mà bạn không nhập dữ liệu vào thì nó sẽ lấy giá trị mặc định làm giá trị. Để gán giá trị mặc định thì ta sẽ dùng từ khóa DEFAULT đằng sau mỗi field. 

Ví dụ
USE QLSV; 

CREATE TABLE SINHVIEN(
	TenSV VARCHAR(255) DEFAULT 'noname',
	MaSV INT(11),
	NamSinh INT(4)
) ENGINE = InnoDBsinhvien

3. Thiết lập Null và Not Null cho Column

Nếu bạn muốn một column bắt buộc nhập dữ liệu khi thêm mới thì bạn sẽ sử dụng từ khóa NOT NULL. Ngược lại thì bạn sẽ dùng từ khóa NULL (mặc định là NULL).

Vi dụ
USE QLSV; 

CREATE TABLE SINHVIEN(
	TenSV VARCHAR(255) DEFAULT 'noname',
	MaSV INT(11) NOT NULL,
	NamSinh INT(4)
) ENGINE = InnoDBsinhvien<br><br><br><br>

5. Xóa bảng (DROP TABLE)

Để xóa bảng ta sử dụng cú pháp: DROP TABLE tb_name.

Ví dụ
DROP TABLE users

khi bạn chạy lệnh này thì bảng sẽ được xóa khỏi database, đương nhiên toàn bộ dữ liệu nằm trong bảng cũng bị xóa theo.

6. Lời kết

Trong thực tế thì bạn có thể sử dụng các chương trình quản lý CSDL MySQL thông dụng như SQLYog hay thậm chí là PHPMyAdmin để tạo bảng thay vì sử dụng lệnh, nhưng nếu bạn muốn trở thành coder giỏi thì nên tìm hiểu, biết đâu sau này đi phỏng vấn thì còn biết đường trả lời. Bài này chúng ta tìm hiểu tới đây thôi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh tạo khóa chính (primary key).

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 18: Học lập trình PHP/MySql Back-end theo mô hình MVC.

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 18-19: Học lập trình Back-end Php/MySQL theo mô hình MVC từ cơ bản – nâng cao (combo)

( Nguyễn Đức Việt)

XEM
UNICA - Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
UNICA - Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
KYNA - Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM

BÌNH LUẬN

Đặt câu hỏi: Hãy tham gia vào group học lập trình web để tham gia thảo luận và đặt câu hỏi, với hơn 30.000 thành viên hiện đang hoạt động tại group này. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt câu hỏi nếu cần tư vấn về các vấn đề như định hướng nghề nghiệp, những khó khăn trong quá trình học tập.

Hỗ trợ việc làm: Hãy tham gia vào group việc làm công nghệ thông tin để tìm và đăng tuyển lập trình viên. Hy vọng đây sẽ là nơi tìm kiếm việc làm lý tưởng cho bạn và nhà tuyển dụng.