MYSQL CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Right Join trong MySQL

Right Join trong MySQL có cách hoạt động không khác gì Left Join và Inner Join, nó sẽ trả về kết quả thỏa điều kiện ở ON và cộng thêm những dữ liệu không thỏa ở bảng bên trái.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giả sử ta có 2 bảng A và B, lúc này:

  • A Right Join B sẽ trả về kết quả so khớp ở lệnh ON + record ở bảng B không khớp.

Cũng giống như Left Join, dữ liệu ở bảng A sẽ có giá trị là NULL ở những record không khớp. Để dễ hiểu hơn thì ta sẽ làm một vài ví dụ.

1. Dữ liệu thực hành Right Join MySQL

Mình sẽ lấy luôn table ở bài trước, nhưng có chút thay đổi về data như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bảng Students:

student right join JPG

Bảng Class:

right join class JPG

Bạn hãy để ý trong bảng class có ba lớp (CNTT, TOÁN, VAT LY). Trong bảng Student thì chỉ có 2 sinh viên có khóa ngoại trỏ đến lớp CNTT và TOÁN mà thôi.

Bây giờ ta hãy làm một vài ví dụ để hiểu rõ hơn về lệnh này.

2. Cách sử dụng Right Join tong MySQL

Bài toán: Lấy thông tin lớp và sinh viên đang học lớp đó, lấy luôn cả những lớp không có sinh viên nào.

Ta chỉ cần sử dụng RIght Join là có thể giải quyết được bài toán này.

SELECT * FROM students
	RIGHT JOIN class ON students.class_id = class.class_id

Kết quả:

ket qua right join mysql JPG

Bạn hãy để ý dòng thứ 3 sẽ có một số field có giá trị null, đó chính là những lớp không có sinh viên nào.

Như vậy ta có thể tổng kết lai như sau:

  • Inner Join: Dùng trong trường hợp bạn muốn JOIN 2 bảng lại và chỉ lấy thông tin thỏa ở lệnh ON.
  • Left Join: Lấy kết quả như Inner Join, đồng thời lấy thêm dữ liệu ở bảng bên trái.
  • Right Join: Lấy kết quả như Inner Join, đồng thời lấy thêm dữ liệu ở bảng bên phải.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top