GETTING STARTED
DATA DEFINITION
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATORS
EXPLORED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Ở bài trước bạn đã hiểu cách tạo database rồi, vậy thì trong bài này mình sẽ nói đến một thành phần khá hay trong SQL Server đó là schema. Nội dung bài sẽ giải thích Schema là gì, tại sao nên sử dụng Schema? Cách tạo và quản lý schema trong SQL Server.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Schema là gì?

Schema là một khái niệm mới được đưa vào SQL Server từ phiên bản 2005, nó là một namespace dùng để gom nhóm các table có chung một đặc điểm nào đó đễ dễ dàng quản lý. Nếu bạn không sử dụng schema trong CSDL thì nó sẽ lấy schema mặc định là dbo.

Ví dụ trong lược đồ CSDL của bạn có hai loại table chính như sau:

  • Các table về tin tức -> mình sẽ tạo schema tên là news gồm những table liên quan đến tin tức
  • Các table hệ thống -> mình sẽ tạo schema tên là sys gồm những table liên quan đến hệ thống

Trong một database thì tên của schema là duy nhất, luôn được chỉ định với cú pháp: server.database.schema.object.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ưu điểm: Khi bạn phân nhóm các table lại thì sẽ rất dễ dàng quản lý, và bạn có thể phân quyền quản lý từng schema cho từng user khác nhau, đây chính là điểm mạnh của schema.

2. Cách tạo Schema với lệnh Create Schema

SQL Server cung cấp đầy đủ công cụ giao diện đồ họa đến công cụ dòng lệnh nên bạn có hai cách để tạo schema:

  • Cách thứ nhất là sử dụng công cụ SSMS.
  • Cách thứ hai là sử dụng lệnh Create Schema. 

Sử dụng SSMS thì bạn click chuột phải vào database và chọn Create schema, còn trong bài này mình sẽ hướng dẫn sử dụng tạo bằng dòng lệnh CREATE SCHEMA.

Như ở ví dụ trên, bây giờ mình sẽ tạo hai schema tên là newssys.

CREATE SCHEMA news;
CREATE SCHEMA sys;

3. Cách xóa Schema với lệnh DROP SCHEMA

Sau khi tạo schema xong nếu bạn không dùng tới thì hãy sử dụng lệnh DROP SCHEMA nhé.

DROP SCHEMA news;
DROP SCHEMA sys;

4. Phân quyền cho schema 

Giả sử bạn muốn user thehalfheart có quyền quản lý cho schema news thì chỉ cần sử dụng lệnh GRANT, còn xóa quyền thì dùng lệnh DENY.

Cấp quyền:

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA :: news TO thehalfheart

Xóa quyền:

DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA :: news TO thehalfheart;

Như vậy việc phân nhóm như thế này giúp lược đồ cơ sở dữ liệu của bạn trông chuyên nghiệp hơn, dễ dàng phân quyền và bảo mật hơn.

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STR trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Top