Đổi tên table trong SQL Server

Trong bài này này bạn sẽ được học cách đổi tên table bằng hai công cụ, thứ nhất là sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS), thứ hai là sử dụng Transact SQL.

1. Đổi tên table bằng Transact SQL

SQL Server không cung cấp bất kì một câu lệnh SQL nào để đổi tên table, tuy nhiên nó cung cấp một thủ tục được lưu trữ global và có tên là sp_rename cho phép bạn đổi tên của bảng.

Để thực thi một thủ tục thì ta sư dụng lệnh EXEC, và đây là cú pháp để đổi tên table:

EXEC sp_rename 'old_table_name', 'new_table_name'

Lưu ý là tên của cả table cũ và table mới đều phải đặt trong cặp dấu nháy đơn.

Ví dụ: bạn hãy tạo bảng sau.

CREATE TABLE sales.contr (
    contract_no INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    start_date DATE NOT NULL,
    expired_date DATE,
    customer_id INT,
    amount DECIMAL (10, 2)
);

Bây giờ hãy đổi tên của bảng này từ sales.contr thành sales.contract.

EXEC sp_rename 'sales.contr', 'sales.contracts';

Việc đổi tên này sẽ bị ảnh hưởng tới khóa ngoại ở các table khác đang trỏ tới table này. Tuy nhiên bạn yên tâm vì SQL Server sẽ tự động cập nhật tên table cho các khóa ngoại.

2. Đổi tên table bằng công cụ SSMS

SSMS là một công cụ quản lý database rất tuyệt vời của SQL Server, nó hỗ trợ bằng cả giao diện GUI lẫn lệnh SQL.

Ví dụ dưới đây sẽ đổi tên table product_history sang product_archive.

Đầu tiên bạn hãy click chuột trái vào table product_history và chọn Rename.

Tên của table sẽ cho phép bạn nhập text.

Lúc này bạn hãy nhập tên table mới là product_archive, sau đó nhấn Enter nhé.

Vậy là bạn đã đổi tên thành công.

Vậy là qua bài này mình đã hướng dẫn bạn cách đổi tên table trong SQL Server, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo nhé.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net