SQL Server nâng cao

Trong chuyên mục này chúng ta sẽ học các chủ đề về SQL Server nâng cao. Nói về SQL thì có rất nhiều thứ để nói, nhưng chung quy lại thì nó viết theo chuẩn của SQL nên nếu bạn đã rành các hệ quản trị CSDL khác thì rất dễ học. 

Chúng ta sẽ tìm hiểu bốn chủ đề chính như sau:

  • Thứ nhất tìm hiểu về View
  • Thứ hai tìm hiểu các lệnh lập trình trong SQL Server như If Else, vòng lặp While.
  • Thứ tư ta sẽ tìm hiểu Stored Procedure, một chức năng không thể thiếu trong SQL.
  • Thứ năm sẽ nói về function, cách tạo một function trong SQL Server.
  • Thứ sáu sẽ tìm hiểu về trigger, cách viết một trigger và ứng dụng của nó trong việc xử lý ràng buộc dữ liệu toàn vẹn.

Đấy là các chủ đề hiện tại, tương lai nếu có thay đổi thì mình sẽ tiếp tục bổ sung tại đây luôn. Chúc các bạn học SQL tốt nhé.