GETTING STARTED
DATA DEFINITION
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATORS
EXPLORED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

SQL Server căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục SQL Server căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục SQL Server căn bản.

SQL Server là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được tập đoàn Microsoft phát triển, đây là một hệ thống CSDL rất có tiếng tăm và được kế thừa từ Oracle

SQL server được xây dựng cho nhiều đối tượng khác nhau, từ doanh nghiệp lớn cho tới doanh nghiệp nhỏ đều có thể sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu, nó có thể được chạy trên cùng một máy tính, một hệ thống mạng LAN hay thậm chí là điện toán đám mây, đương nhiên để làm được điều này ta phải sử dụng thêm các công nghệ khác.

Mục tiêu của loạt bài viết là gi?

Các bài viết hướng tới cách tiếp cận học SQL Server ở mức đơn giản và cơ bản nhất, bạn sẽ được học các câu lệnh thông dụng của SQL và được thể hiện trong SQL Server như: Tạo bảng, xóa bảng, tạo database, xóa database, ... hay các lệnh truy vấn và thao tác dữ liệu như thêm/xóa/sửa.

Mỗi bài học sẽ được giải thích bằng các ví dụ rất đơn giản giúp bạn đọc dễ dàng học hơn, đây cũng là cách học nhanh nhất để hiểu về SQL Server.

Đối tượng là ai?

Đối tượng học phần này là những bạn sinh viên, học sinh đang học bộ môn cơ sở dữ liệu ở các trường cao đẳng và đại học, hoặc những bạn đang đi làm muốn tìm lại cách sử dụng các câu truy vấn thì cũng có thể xem qua các bài viết ở đây.

Trong loạt bài này mình sẽ không giải thích các khái niệm căn bản như khóa ngoại, khóa chính, các mối quan hệ của bảng, ràng buộc toàn vẹn, ... mà các bạn sẽ phải tự học, hoặc các bạn cũng đã học ở trường rồi. 

Ok, ta bắt đầu ngay vào bài đầu tiên nhé, hay click nút next để học bài mở đầu.

+SQL SERVER CĂN BẢN
» Getting started
1 MS SQL Server là gì? Đặc điểm của nó
2 Hướng dẫn cài đặt SQL Server
3 Kết nối vào SQL Server
4 Database mẫu để học SQL Server
5 Load database mẫu học SQL Server
» Data Definition
6 Lệnh Create Database trong SQL Server
7 Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server
8 Lệnh Create Table trong SQL Server
9 Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server
10 Khóa chính Primary Key trong SQL Server
11 Khóa ngoại Foreign Key trong SQL Server
12 Thêm column vào table trong SQL Server
13 Chỉnh sửa cấu trúc column trong SQL Server
14 Xóa column trong SQL Server
15 Đổi tên table trong SQL Server
16 Xóa bảng với lệnh Drop Table trong SQL Server
17 Làm sạch table với TRUNCATE trong SQL Server
18 Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server
19 Ràng buộc CHECK trong SQL Server
» Data Queries
20 Lệnh SELECT trong SQL Server
21 lệnh INSERT trong SQL Server
22 Mệnh đề Where trong SQL Server
23 Lệnh Inner Join trong SQL Server
24 Lệnh Left Join trong SQL Server
25 Lệnh Update trong SQL Server
26 Lệnh Delete trong SQL Server
27 Lệnh Group By trong SQL Server
28 Lệnh Having trong SQL Server
» Condition & Operators
29 Các toán tử thường dùng trong SQL Server
» Explored
30 Subquery trong SQL Server - truy vấn con

Bài xem nhiều

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

ID tăng tự động là một nhu cầu rất quan trọng trong việc lưu trữ…

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Chúng ta đã được học các tạo bảng (Create Table), khái niệm về khóa chính…

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Stored Procedure là tập hợp những lệnh SQL và những công thức tính toán nên…

Xóa column trong SQL Server

Xóa column trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một hoặc nhiều column ra…

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Tiếp theo mô hình mạng chúng ta sẽ học một mô hình cao cấp hơn…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm TO_DATE trong 150

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một lệnh dùng để chỉnh…

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu trong MySQL với…

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Ở bài trước bạn đã hiểu cách tạo database rồi, vậy thì trong bài này…

Database mẫu để  học SQL Server

Database mẫu để học SQL Server

Để tiện cho việc học thì ta cần một database mẫu, và tất cả những…

Thêm column vào table trong SQL Server

Thêm column vào table trong SQL Server

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh ALTER TABLE để thêm…

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Như ta biết mỗi table thông thường chúng ta sẽ có một khóa chính nhằm…

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Đáng lẽ ra bài này tôi trình bày ở bài tạo khóa chính Primary Key…

Câu lệnh if else trong MYSQL

Câu lệnh if else trong MYSQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến mảng trong javascript và một số…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Lệnh rẻ nhánh IF ELSE trong SQL Server

Lệnh rẻ nhánh IF ELSE trong SQL Server

Trong bài này bạn sẽ được học một lệnh rất hay dùng để rẻ nhánh…

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo và sử dụng bảng tạm Temporary…

Top