GETTING STARTED
DATA DEFINITION
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATORS
EXPLORED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Load database mẫu học SQL Server

Trong bài này bạn sẽ được hướng dẫn cách import database mẫu học SQL Server, đây là file mẫu dùng để học SQL Server trong xuyên suốt chuỗi series này.Trước khi bắt đầu thì bạn hãy trở lại bài trước, download file mẫu về máy của mình nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sau khi tải về và giải nén thì ta có 3 file như sau:

  • BikeStores Sample Database - create objects.sql dùng để tạo cấu trúc của database như schema, database, table
  • BikeStores Sample Database - load data.sql dùng để thêm dữ liệu mẫu vào các table
  • BikeStores Sample Database - drop all objects.sql dùng để xóa hết table ra khỏi database, được dùng khi bạn muốn quay lại từ đầu.

Ok, bây giờ bạn cần thực hiện các bước sau.

Bước 1

Kết nối vào SQL Server bằng công cụ SSMS, sau đó nhập các thông tin sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • 1 => server name, bạn giữ nguyên là localhost
  • 2 => tên đăng nhập, bạn đặt là sa
  • 3 => mật khẩu

Nhập xong hãy click vào button Connect (4).

step 1 login to the SQL Server png

Bước 2

Click chuột phải vào Databases, chọn Object Explorer và chọn New Database ở menu xổ xuống.

step 2 create a new database png

Bước 3

Một giao diện mới hiện ra, bạn hãy nhập Database name (1) là BikeStores và nhấn OK (2).

step 3 enter the database information png

Bước 4

Nếu bạn thực hiện đúng thì sẽ nhận được giao diện như bên dưới đây.

step 4 new database created png

Bước 5

Từ giao diện chính hãy chọn File -> Open -> File hoặc nhấn tổ hợp phím Ctr + O.

step 5 open sql script file to create objects png

Bước 6

Chọn file BikeStores Sample Database – create, sau đó click Open.

step 6 open sql script file to create objects png

Bước 7

Sau khi mở ra thì bạn sẽ thấy một file tổng hợp tất cả các câu lệnh SQL dùng để tạo database và table. bạn hãy nhấn F5 hoặc click vào nút Execute để bắt đầu import data.

step 7 execute the creation objects script png

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

step 8 result of creation objects script png

Bây giờ bạn hãy mở các menu của database thì sẽ thấy danh sách các table đã được tạo.

step 9 examine the tables png

Bước 8

Bạn hãy thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 7 với file BikeStores Sample Database – load data.sql nhé, đây là file dữ liệu mẫu.

step 11 open sql script file to load data png

Nếu bạn thực hiện đúng thì sẽ nhận được giao diện như sau:

step 13 result of the data load script png

Mỗi dòng 1 row effected là nó báo đã thêm một row data thành công.

Ok, như vậy là bạn đã có một database mẫu để thực hành trong khóa học này. Nếu trong quá trình sử dụng bạn thực hiện nhiều thao tác làm mất data thì hãy thực hiện import lại từ đầu để có database mới nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STR trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Top