GETTING STARTED
DATA DEFINITION
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATORS
EXPLORED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Create Database trong SQL Server

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh tạo create database trong SQL Server, đây là lệnh tạo ra một database mới. Lệnh này tương đối đơn giản nên bài này sẽ tương đối ngắn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi bắt đầu bạn hãy đọc bài kết nối vào SQL Server để biết cách chạy một câu truy vấn SQL bằng công cụ SQL Server Management Studio (SSMS) nhé.

1. Tạo database bằng lệnh SQL

Bước 1: Tạo mới một trang query bằng cách click chuột phải vào mục localhost (SQL Server …), sau đó chọn New Query.

new query png

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 2: Một trang mới hiện ra, bạn hãy nhập lệnh sau để tạo database. Giả sử mình sẽ tạo database Testdb.

CREATE DATABASE Testdb;

Bạn nhấn Execute hoặc F5 để chạy câu SQL này, sau đó nhìn bên trái danh mục Database sẽ thấy database SINHVIEN mà bạn vừa mới tạo xong.

2. Tạo database bằng công cụ SSMS

Tạo folder database bạn hãy click chuột phải và chọn New Database, sau đó một bảng thông tin sẽ hiển thị ra như sau.

new database jpg

Tại ô Database name bạn hãy nhập Testdb, sau đó nhấn vào button OK ở phía dưới. Cuối cùng bạn hãy xem lại mục Database thì sẽ thấy xuất hiện một database mới tên là Testdb.

create database jpg

Như vậy là bạn đã tạo thành công rồi đấy, ở các bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến cách tạo table và các thuộc tính của nó.

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STR trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Top