VIEW
STORED PROCEDURE
CONDITION & STATEMENT
FUNCTION
TRIGGER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp WHILE trong SQL Server

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng vòng lặp WHILE trong SQL Serverđể chạy một khối lệnh và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Vòng lặp kết hợp với lệnh rẻ nhánh IF ELSE sẽ giúp bạn viết được những chương trình phức tạp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu vòng lặp WHILE

Giả sử bạn muốn viết chương trình in ra các số từ 0 đến 100, đây là chương trình có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần nên bạn có thể sử dụng vòng lặp WHILE.

Cú pháp:

WHILE condition
BEGIN
    // statement
END

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • condition là điều kiện để dừng vòng lặp, nếu điều kiện này luôn luôn TRUE thì vòng lặp sẽ được chạy, còn FALSE thì sẽ dừng.
  • statement là những dòng lệnh SQL cần chạy trong mỗi lần lặp.

Vòng lặp rất nguy hiểm nếu bị lặp vô hạn, nó sẽ dẫn tới hệ thống bị treo vì quá tải tài nguyên nên ban phải chắc chắn là condition phải có 1 lần FALSE.

2. Ví dụ vòng lặp WHILE

Bây giờ mình sẽ viết một ví dụ trong SQL Server đó là viết chương trình tính tổng từ 1 đến 5.

DECLARE @counter INT = 1;
 
WHILE @counter <= 5
BEGIN
    PRINT @counter;
    SET @counter = @counter + 1;
END

Vì các bạn là dân lập trình nên cũng không khó gì phải không nào, về nguyên tắc hoạt động của nó trong SQL Server thì cũng như các ngôn ngữ khác, chỉ có điều cú pháp thì khác một chút. bài này mình sẽ không giải thích gì thêm, chúc bạn học tốt.

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STR trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Top