Bài 05: XML và các hệ quản trị CSDL (MySQL)

XML cũng là một dạng lưu trữ dữ liệu nhưng có điểm khác là nó lưu trữ trên file nên đối với những ứng dụng lớn vài triệu records thì rất khó để đọc và truy xuất. Nhưng khi bạn sử dụng các hệ quản trị CSDL thì dễ dàng hơn bởi nó cung cấp cho bạn ngôn ngữ T-SQL giúp việc xử lý truy vấn rất hiệu quả.

Ở các ví dụ trước mình có đưa ra khá nhiều ví dụ về cấu trúc lưu trữ trong XML, nhưng bạn có thắc mắc nếu chuyển nó sang một hệ quản trị như MySQL thì phải thiết kế table như thế nào? Để hiểu rõ thì sau khi xem bài này bạn sẽ loại bỏ ngay câu hỏi đó trong đầu bạn.

Vì mình chuyên bên PHP và MySQL nên mình sẽ lấy hệ quản trị CSDL MySQL để làm ví dụ trong quá trình viết bài nhé.

1. Phân tích một file XML

Trước tiên mình có một ví dụ như sau: Cần lưu trữ danh sách sinh viên của một trường đại học, mỗi sinh viên cần lưu các thông tin:

 • Tên sinh viên (TenSV)
 • Mã SV (MaSV)
 • Năm sinh (NamSinh)
 • Giới tính (GioiTinh)
 • Mã lớp (MaLop)

Phân tích bài toán để lưu trữ trong XML như sau:

 • Mỗi sinh viên sẽ được bao bọc bởi thẻ SinhVien.
 • Bên trong thẻ SinhVien là các thẻ TenSV, MaSV, NamSinh, GioiTinh, MaLop
 • Cần một thẻ root bên ngoài để khai báo project và ta đặt nó là thẻ DS_SinhVien

Và đây là file XML của chúng ta:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DS_SinhVien>
  <SinhVien>
    <MaSV></MaSV>
    <TenSV></TenSV>
    <NamSinh></NamSinh>
    <GioiTinh></GioiTinh>
    <MaLop></MaLop>
  </SinhVien>
</DS_SinhVien>

Nếu có nhiều sinh viên thì ta chỉ cần copy thẻ SinhVien là được:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DS_SinhVien>
  
  <SinhVien>
    <MaSV></MaSV>
    <TenSV></TenSV>
    <NamSinh></NamSinh>
    <GioiTinh></GioiTinh>
    <MaLop></MaLop>
  </SinhVien>
  
  <SinhVien>
    <MaSV></MaSV>
    <TenSV></TenSV>
    <NamSinh></NamSinh>
    <GioiTinh></GioiTinh>
    <MaLop></MaLop>
  </SinhVien>
  
</DS_SinhVien>

2. Phân tích sang MySQL

Với MySQL thì ta sẽ lưu mỗi sinh viên là một record, có nhiều sinh viên thì cứ bổ sung một record là được.

Lúc này nhìn vào file XML ở phần 1 ta có thể rút ra kết luận nhu sau: Dữ liệu trong thẻ SinhVien tương ứng với một record trong MySQL, khóa chính là thẻ MaSV và khóa ngoại là MaLop.

Cấu trúc table như sau:

 • Tên table: DS_SinhVien
 • Các fields: MaSV, TenSV, NamSinh, GioiTinh, MaLop

Tất cả được mô phỏng trong hình dưới đây:

Lưu ý là bạn có thể đặt tên database và tên fields khác với file XML, bởi vì nếu bạn đặt tên giống thì khi viết API dễ dàng bị lộ tên table, điều này đôi khi là một thông tin có lợi cho hacker.

3. Lời kết

Từ bài này bạn sẽ hiểu được nguyên lý khi lấy dữ liệu từ trong một table rồi chuyển sang file XML, chức năng này thường được sử dụng trong các API trong các ứng dụng Mobile.

Đáng lẽ bài này mình sẽ trình bày sau khi học xong XML nhưng một số bạn thắc mắc nên mình trình bày luôn ở bài thứ 5 này, bỏi vì bạn đã học căn bản qua XML rồi nên cũng không khó khăn gì. Và mình cũng tin là khi bạn đọc bài này thì chắc chắn bạn đã học qua một hệ quản trị CSDL nào đó rồi. Cuối cùng hy vọng bạn hiểu ý tưởng của bài này.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net