HỌC JSON
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 04: JSON và Object trong Javascript

Như ta biết object trong Javascript là một kiểu dữ liệu được lưu trữ dạng key : value, điều này khá giống với cấu trúc của chuỗi JSON. Vậy liệu chúng có mối liên hệ với nhau nào không? Câu trả lời nằm trong cái tên của JSON đó là JavaScript Object NotationNhư vậy JSON được lấy ý tưởng từ object trong Javascript nên chúng có mối liên hệ  mật thiết với nhau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu bạn đã xem qua serie học ajax rồi thì bạn không còn xa lạ gì với JSON nữa, còn nếu bạn chưa xem thì hãy xem ngay sau khi đọc xong bài này nhé. JSON được ứng dụng trong Ajax cho trường hợp Ajax gửi request lên server thì server sẽ trả kết quả về là một đối tượng JSON thay vì là dữ liệu bình thường.

Mình nói về Ajax nhưng trong bài này mình không đề cập đến Ajax nhé các bạn, nếu bạn muốn tìm hiểu thì hãy vào link trên để xem. Trong bài mình chỉ đề cập mối liên hệ giữa JSON và OBJECT trong Javascript.

1. Đối tượng trong Javascript

Đối tượng trong Javascript được khai báo với cấu trúc như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var objectName = {
  key1 : "value1",
  key2 : "value2",
  key3 : "value3"
};

Giả sử ta cần lưu trữ thông tin của sinh viên thì ta khai báo như sau:

var sinhvien = {
  name : "Nguyễn Văn Cường",
  age : "1990",
  blog : "freetuts.net"
};

Nhưng trường hợp ta cần lưu trữ nhiều sinh viên cùng một lúc thì sao? Lúc này ta cần sử dụng mảng trong javascript để lưu trữ, lúc này cấu trúc khai báo như sau:

var sinhvien = [
  {
    name : "Nguyễn Văn Cường",
    age : "1990",
    blog : "freetuts.net"
  },
  {
    name : "Nguyễn Văn Kính",
    age : "1992",
    blog : "freetuts.net"
  }
];

Dấu ngoặc vuông [] trong trường hợp này chính là cách khai báo mảng trong Javascript.

2.  Liên tưởng tới JSON

Từ ví dụ trên nếu liên tưởng tới JSON thì bạn sẽ thấy nó rất giống phải không nào, chỉ khác ở chỗ tên key không được bao quanh bởi cặp dấu nháy kép. Tuy nhiên bản chất nó lại giống nhau, nghĩa là JSON lấy ý tưởng kết hợp giữa đối tượng và mảng trong Javascript.

Với ví dụ trên nếu chuyển thành chuỗi JSON thì ta sẽ có như sau:

{
  "name" : "Nguyễn Văn Cường",
  "age" : "1990",
  "blog" : "freetuts.net"
}

Và trường hợp lưu trữ nhiều sinh viên sẽ là:

[
  {
    "name" : "Nguyễn Văn Cường",
    "age" : "1990",
    "blog" : "freetuts.net"
  },
  {
    "name" : "Nguyễn Văn Kính",
    "age" : "1992",
    "blog" : "freetuts.net"
  }
]

Như vậy việc sử dụng JSON để thao tác trong Javascript hoàn toàn có lợi vì nó đơn giản nhưng rất hiệu quả, chính vì vậy đa số các ứng dụng có sử dụng API đều trả kết quả về dạng JSON (xem bài các tình huống JSON). 

3. Lời kết

Bài này cũng không có gì đặc sắc vì mình chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn rằng JSON có mỗi liên hệt mật thiết với Javascript, vì thế hãy sử dụng JSON nếu có thể thay vì sử dụng XML hoặc một kiểu dữ liệu nào khác. Sau khi đọc xong bài này bạn có thể tới serie học ajax để xem rồi đấy.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Top