HỌC JSON
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 03: Bài tập JSON - Xử lý tình huống với JSON

Sau hai bài tìm hiểu JSON là gìxử lý JSON trong PHP thì chắc hẳn bạn đã hiểu được một phần nào về JSON rồi. Nên trong bài này mình sẽ trình bài các tình huống thực tế mà ta có thể sử dụng JSON để lưu trữ vào CSDL. 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có rất nhiều tình huống nên mình không thể liệt kê ra hết được mà chỉ trình bày một số bài để các bạn xem ý tưởng và học theo để sau này gặp tình huống tương tự thì dễ dàng tìm giải pháp.

1. Chức năng bài viết có nhiều hình ảnh

Chức năng này có lẽ là nhiều nhất vì hầu hết website thương mại điện tử nào cũng cần phải có. Yêu cầu của bài này là xây dựng chức năng mỗi sản phẩm có thể hiển thị nhiều hình ảnh và trong danh sách hình ảnh đó sẽ chọn một hình ảnh làm hình đại diện.

Với bài này bạn có một giải pháp là lưu trữ danh sách hình ảnh vào một table riêng và có mối liên hệ với table bài viết, nhưng để đơn giản hóa lại thì mình nghĩ bạn nên sử dụng JSON để lưu trữ. Các bạn thấy với mỗi hình ảnh thì ta cần lưu trữ các thông tin như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Tên hình ảnh
 • Mô tả hình ảnh
 • Đường dẫn hình ảnh
 • Có phải hình đại diện hay không

Vậy với mỗi hình ảnh thì ta có thể lưu trữ với cấu trúc chuỗi JSON như sau:

{
  "name" : "tên hình ảnh",
  "desc" : "mô tả hình ảnh",
  "url" : "đường dẫn hình ảnh",
  "is_avatar" : "có phải hình đại diện hay không"
}

Vậy với nhiều hình ảnh thì ta sử dụng cặp dấu [] để bao quanh danh sách các hình.

[
  {
    "name" : "tên hình ảnh",
    "desc" : "mô tả hình ảnh",
    "url" : "đường dẫn hình ảnh",
    "is_avatar" : "có phải hình đại diện hay không"
  },
  {
    "name" : "tên hình ảnh",
    "desc" : "mô tả hình ảnh",
    "url" : "đường dẫn hình ảnh",
    "is_avatar" : "có phải hình đại diện hay không"
  }
]

Quá đơn giản phải không nào. Sau khi lưu vào CSDL thì lúc hiển thị bạn chỉ cần sử dụng hàm json_decode để chuyển thành một mảng là có thể sử dụng vòng lặp foreach để hiển thị hình ảnh rồi. Vấn đề còn lại là bạn phải sử dụng Javascript hoặc jQuery để xây dựng chức năng chọn nhiều hình trong admin.

2. Lưu trữ dữ liệu cấu hình cho website

Mỗi website thông thường chúng ta cần lưu trữ các thông số cấu hình như:

 • Tiêu đề chính của site
 • Thông tin gửi mail
  • smtp
  • host
  • ...
 • Một số thông tin liên quan đến hiển thị ,
 • ...

Với trường hợp này bạn hoàn toàn có thể sử dụng một bảng trong MySQL để lưu trữ. Tuy nhiện bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng JSON để lưu trữ nó vào một file txt. Lúc này cấu trúc chuỗi JSON chúng ta sẽ như sau:

{
  "site_title" : "tiêu đề site",
  "mailer" : {
    "smtp" : "thông tin smtp",
    "host" : "thông tin host"
  },
  "other_info" : "các thông tin khác"
}

Vấn đề còn lại là bạn cần phải code như thế nào để lưu trữ nó vào file txt.

3. Xây dựng các API cho ứng dụng Mobile

Trường hợp này bạn có thể sử dụng XML để thay thế, tuy nhiên hiện nay người ta khuyến khích nên sử dụng JSON bởi vì nó đơn giản và hiệu quả hơn.

Mỗi API bạn sẽ truy vấn vào CSDL và lấy thông tin theo yêu cầu của bài toán, sau đó chuyển nó thành một chuỗi JSON dạng như sau để cho mobile có thể đọc được:

{
  "error" : "0",
  "data" : {
    
  }
}

Trong đó giá trị của error bằng 0 tức là request bị lỗi và bằng 1 tức là thành công. Còn key data sẽ lưu danh sách dữ liệu trả về. Lúc này ở bên Mobile bạn chỉ việc kiểm tra key error và xử lý tương ứng với tình huống.

4. Lời kết

Trên là ba ví dụ cơ bản nhất về ý tưởng sử dụng JSON để lưu trữ dữ liệu. Thực tế còn nhiều trường hợp nữa nhưng bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng nhé, vì đối với những dữ liệu có nhu cầu tìm kiếm truy vấn bằng SQL thì bạn không nên lưu trữ bằng JSON, ngược lại bạn có thể lưu trữ bằng JSON.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Top