Home > Văn học > Soạn văn lớp 6 > Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) lớp 6 tập 1

Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) lớp 6 tập 1

Đây là bài soạn văn chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) nằm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1, trả lời câu hỏi sách giáo khoa bài chữa lỗi dùng từ tiếp theo dễ hiểu nhất.

I. Dùng từ không đúng nghĩa

Câu 1: Trang 75- sgk ngữ văn lớp 6 tập 1

Chỉ ra những lỗi dùng từ trong những câu sau.

a) Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

b) Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm lớp trưởng.

c) Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã được tận mắt chứng thực cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân.

Trả lời câu hỏi:

Những lỗi dùng từ trong các câu là:

 • a) Dùng sai từ: yếu điểm
 • b) Dùng sai từ: đề bạt
 • c) Dùng sai từ: chứng thực

Câu 2: Trang 75- sgk ngữ văn lớp 6, tập 1

Hãy thay các từ đã dùng sai bằng các từ khác?

Trả lời câu hỏi:

a) Thay thế từ “ yếu điểm” thành từ “ nhược điểm” hoặc từ “ Điểm yếu”.

b) Thay thế từ “ đề bạt” thành từ “ bầu”.

c) Thay thế từ “ chứng thực” thành từ “ chứng kiến”.

II. Luyện tập

Bài 1: Trang 75 - sgk ngữ văn lớp 6 tập 1

Gạch một gạch dưới các kết hợp từ đúng.

 • bản (tuyên ngôn) – bảng (tuyên ngôn);
 • (tương lai) sáng lạng – (tương lai) xán lạn;
 • bôn ba (hải ngoại) – buôn ba (hải ngoại);
 • (bức tranh) thủy mặc – (bức tranh) thủy mạc;
 • (nói năng) tùy tiện – (nói năng) tự tiện.

Trả lời:

Các từ đúng là:

 • bản (tuyên ngôn) – bảng (tuyên ngôn);
 • (tương lai) sáng lạng – (tương lai) xán lạn;
 • bôn ba (hải ngoại) – buôn ba (hải ngoại);
 • (bức tranh) thủy mặc – (bức tranh) thủy mạc;
 • (nói năng) tùy tiện – (nói năng) tự tiện.

Bài 2: Trang 76 - sgk ngữ văn lớp 6 tập 1

Câu hỏi: Các bạn đọc đề ở bài 2 trang 76.

Trả lời:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

 • a) Khinh khỉnh: tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.
 • b) Khẩn trương: nhanh, gấp và có phần căng thẳng.
 • c) Băn khoăn: Không yên lòng vì có nhiều điều phải suy nghĩ.

Bài 3: Trang 76- sgk ngữ văn lớp 6 tập 1

Chữa lỗi dùng từ trong các câu sau

a) Hắn quát lên một tiếng rồi tống một cú đá vào bụng ông Hoạt.

(Dẫn theo Nguyễn Đức Dân)

b) Làm sai thì cần thực thà nhận lỗi, không nên bao biện.

c) Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh tú của văn hóa dân tộc.

Trả lời:

a) Thay từ “ tống” bằng từ “ tung “.

→ Hắn quát lên một tiếng rồi tung một cú đá vào bụng ông Hoạt.

b) Thay từ “ thực thà” băng từ “ thành khẩn”, và thay từ “ bao biện” bằng từ “ ngụy biện”.

→ Làm sai thì cần thành khẩn nhận lỗi, không nên ngụy biện.

c) Thay từ “ tinh tú” bằng từ “ Tinh túy”.

→ Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh túy của văn hóa dân tộc.

Lời kết: Chúng ta đã hoàn thành bài Chữa lỗi dùng từ phần tiếp theo rồi, phần này chúng ta được củng cố và hiểu hơn về nghĩa đúng của các từ ngữ. Từ đó sử dụng từ một cách chính xác vào các câu văn. Các bạn hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP