REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Higher-Order Components trong ReactJS

Trong bài viết này ta sẽ tìm hiểu về Higner-Order Components trong React JS, đây là tính năng rất hay trong việc tái sử dụng tài nguyên.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong một dự án ReactJS việc tái sử dụng các component cũng như phân chia các component sao cho hợp lý là điều tất yếu. Khi các component được nhóm với nhau thành các phần riêng biệt, tái sử dụng các component sẽ giúp quá trình duy trì dự án được dễ dàng hơn sau này. Chúng ta có phương pháp đó là Higher-Order Components cho phép làm những việc này một cách đơn giản.

1. Higher-Order Components là gì ?

Higher-Order Components(HOC) theo định nghĩa nó là một funciton nhận vào một component và trả về một component. Higher-Order Components không phải là một tính năng trong React hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, mà là một phương pháp phát triển component.

Để hiểu rõ hơn tại sao phải sử dụng nó thì ta sẽ làm một ví dụ đơn giản như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ở đây mình xây dựng 1 component có chức năng hiển thị ra một ảnh và mỗi khi di con trỏ chuột vào thì ảnh sẽ bị mờ đi.

import React from "react";

const Image = (props) => {
 return <img src="https://freetuts.net/public/logo/logo.png" alt="freetuts" />;
};

export default class HoverComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   opacity: 1,
  };
  //bind this
  this.onMouseLeave = this.onMouseLeave.bind(this);
  this.onMouseEnter = this.onMouseEnter.bind(this);
 }
 //Được gọi khi chuột được di vào
 onMouseEnter() {
  this.setState({
   opacity: 0.5,
  });
 }
 //Được gọi khi chuột được rời đi
 onMouseLeave() {
  this.setState({
   opacity: 1,
  });
 }
 render() {
  return (
   <div
    style={{ opacity: this.state.opacity }}
    onMouseEnter={this.onMouseEnter}
    onMouseLeave={this.onMouseLeave}
   >
    <Image />
   </div>
  );
 }
}

Trong chương trình trên, khi muốn hiển thị nhiều ảnh thì phải xây dựng rất nhiều HoverComponent chỉ nhằm 1 mục đích làm mờ ảnh. Điều này là không cần thiết. Vậy làm sao để làm mờ nhiều ảnh mà không cần phải viết lại HoverComponent cho mỗi ảnh. Chúng ta sẽ đi tìm cách giải quyết cho bài toán này ở phần ví dụ nhé.

2. Triển khai ví dụ

Ta sẽ đi giải quyết bài toán ở đầu bài cho, lúc này sẽ cần sử dụng Higher Order Componets(HOC) có chức năng làm mờ ảnh. Cùng bắt đầu xây dưng một HOC có tên withHoverOpacity :

//Đây được gọi là một HOC, nó nhận vào 1 component
//và trả ra một component
const withHoverOpacity = (ImageComponent) => {
 return class extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   this.state = {
    opacity: 1,
   };
   //bind this
   this.onMouseLeave = this.onMouseLeave.bind(this);
   this.onMouseEnter = this.onMouseEnter.bind(this);
  }
  //Được gọi khi chuột được di vào
  onMouseEnter() {
   this.setState({
    opacity: 0.5,
   });
  }
  //Được gọi khi chuột được rời đi
  onMouseLeave() {
   this.setState({
    opacity: 1,
   });
  }
  render() {
   return (
    <div
     style={{ opacity: this.state.opacity }}
     onMouseEnter={this.onMouseEnter}
     onMouseLeave={this.onMouseLeave}
    >
     <ImageComponent />
    </div>
   );
  }
 };
};

Một HOC nhận vào một component và trả về một component, bên trên mình đã xây dựng thành công một HOC. Tiếp theo, để sử dụng nó bạn chỉ cần gọi nó.

//Các component là các ảnh cần Hover
const Image1 = (props) => {
 return <img src="https://freetuts.net/public/logo/logo.png" alt="freetuts" />;
};
const Image2 = (props) => {
 return (
  <img
   src="https://facebookbrand.com/wp-content/uploads/2019/04/f_logo_RGB-Hex-Blue_512.png?w=512&h=512"
   alt="facebook"
  />
 );
};

//Lúc này mình truyền vào HOC một component
//và mình sẽ nhận vào một component mới

//Ở đây mình có thể hiển thị rất nhiều ảnh 
// mà không cần phải xây dựng component hỗ trợ việc làm
//mờ ảnh quá nhiều
const ImageWithHoverOpacity1 = withHoverOpacity(Image1);
const ImageWithHoverOpacity2 = withHoverOpacity(Image2);

Lúc này component ImageWithHoverOpacity1, ImageWithHoverOpacity2 là 2 component đã được thêm hiệu ứng làm mờ ảnh bằng HOC. Bây giờ, ta chỉ cần render nó ra:

//Hiển thi component
export default function () {
 return (
  <>
   <ImageWithHoverOpacity1 />
   <ImageWithHoverOpacity2 />
  </>
 );
}

Lúc này ta sẽ nhận được kết quả gần giống như đầu bài, nhưng các đọan mã sẽ được tái sử dụng nhiều hơn. Khởi chạy ứng dụng và đây là kết quả:

higher order component react js gif

Như vậy là mình đã giới thiệu xong Higher-Order Components (HOC) trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

Top