Mã giảm giá hosting 30% cực ngon Xem ngay
reactjs jpg Tự học ReactJS

Quảng cáo

Hosting chỉ 9k/tháng siêu rẻ ==> xem tại đây

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Fragments trong ReactJS, chắc hẳn trong quá trình làm quen với React bạn gặp thông báo lỗi " JSX parent expressions must have one parent element” khi không bọc các element JSX quanh một element nào đó. Giả sử như thế này.

//Khai báo JSX sai.
return (
 <h1>Hello, freetuts.net !</h1>
 <p>Học lập trình ReactJS cùng Freetuts.net</p>
)

lúc này chúng ta sẽ sử dụng fragments trong React để loại bỏ lỗi.

Quảng cáo

return (
 <React.Fragment>
  <h1>Hello, freetuts.net !</h1>
  <p>Học lập trình ReactJS cùng Freetuts.net</p>
 </React.Fragment>
);

Bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về Fragments trong ReactJS, và cách nó được sử dụng như thế nào ?

1. Tại sao phải sử dụng Fragments

Thông thuờng chúng ta dùng thẻ div để bao quanh các element JSX như ví dụ:

return (
 <div>
  <h1>Hello, freetuts.net !</h1>
  <p>Học lập trình ReactJS cùng Freetuts.net</p>
 </div>
);

Nhưng trong một vài trường hợp việc thêm thẻ div vào sẽ làm đảo lộn quy ước CSS và cấu trúc của các thẻ HTML khi được render. Giả sử trong trường hợp này.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình có môt component có tên Table dùng để hiển thị bảng:

Quảng cáo

class Table extends React.Component {
 render() {
  return (
   <table>
    <tr>
     <Columns />
    </tr>
   </table>
  );
 }
}

và component có tên Columns sẽ hiển thị nội dung của bảng đó. Nếu chúng ta thêm thẻ div để bao quanh JSX trong component Colums như thế này:

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </div>
  );
 }
}

Nó sẽ phá vỡ cấu trúc của tables và hiển thị sai, và đây là kết quả khi thực hiện render:

<table>
 <tr>
  <div>
   <td>Hello</td>
   <td>World</td>
  </div>
 </tr>
</table>

Lúc này bạn cần đến việc sử dụng fragments.

2. Sử dụng fragments trong ReactJS

Fragments cho phép chúng ta bọc các element JSX lại, giúp bạn triển khai các element HTML theo mong muốn. Chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ ở phần thứ nhất, component Columns sẽ được chỉnh sửa như sau :

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <React.Fragment>
    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </React.Fragment>
  );
 }
}

và khi component được render nó sẽ hiển thị theo cấu trúc bạn mong muốn.

Quảng cáo

<table>
 <tr>
  <td>Hello</td>
  <td>World</td>
 </tr>
</table>

3. Cú pháp của Fragments

Ở đây chúng ta có thể viết các fragments theo 2 cách, mỗi cách viết có những ưu điểm khác nhau.

React.Fragments

Đây là cách viết đầy đủ, nó cho phép bạn có thể thêm các key vào khi triển khai các lists. Bạn có thể tham khảo thêm về lists và keys trong ReactJS. Ở đây mình có một ví dụ, sẽ hiển thị ra một list :

function Glossary(props) {
 return (
  <dl>
   {props.items.map(item => (
    // Bạn phải chỉ định một keys cho mỗi items
    // trong lists
    <React.Fragment key={item.id}>
     <dt>{item.term}</dt>
     <dd>{item.description}</dd>
    </React.Fragment>
   ))}
  </dl>
 );
}

Viết tắt

Bạn có thể viết cú pháp ngắn gọn của fragments bằng cách sử dụng 2 dấu ngoặc nhọn ( <> )

 return (
  <>
   <p>freetuts.net</p>
   <code>
    freetuts.net
   </code>
  </>
 );

khi sử dụng cú pháp ngắn gọn này bạn không thể chỉ định keys vào fragments. Trong trường hợp bạn muốn thêm key thì chúng ta sẽ dùng React.Fragments.

Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Fragments trong ReactJSĐây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Quảng cáo

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top
0.0327