REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi đang sàn lọc nội dung, loại bỏ tất cả những bài viết vi phạm vì bị hack.

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Fragments trong ReactJS, chắc hẳn trong quá trình làm quen với React bạn gặp thông báo lỗi " JSX parent expressions must have one parent element” khi không bọc các element JSX quanh một element nào đó. Giả sử như thế này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
//Khai báo JSX sai.
return (
 <h1>Hello, freetuts.net !</h1>
 <p>Học lập trình ReactJS cùng Freetuts.net</p>
)

lúc này chúng ta sẽ sử dụng fragments trong React để loại bỏ lỗi.

return (
 <React.Fragment>
  <h1>Hello, freetuts.net !</h1>
  <p>Học lập trình ReactJS cùng Freetuts.net</p>
 </React.Fragment>
);

Bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về Fragments trong ReactJS, và cách nó được sử dụng như thế nào ?

1. Tại sao phải sử dụng Fragments

Thông thuờng chúng ta dùng thẻ div để bao quanh các element JSX như ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

return (
 <div>
  <h1>Hello, freetuts.net !</h1>
  <p>Học lập trình ReactJS cùng Freetuts.net</p>
 </div>
);

Nhưng trong một vài trường hợp việc thêm thẻ div vào sẽ làm đảo lộn quy ước CSS và cấu trúc của các thẻ HTML khi được render. Giả sử trong trường hợp này.

Mình có môt component có tên Table dùng để hiển thị bảng:

class Table extends React.Component {
 render() {
  return (
   <table>
    <tr>
     <Columns />
    </tr>
   </table>
  );
 }
}

và component có tên Columns sẽ hiển thị nội dung của bảng đó. Nếu chúng ta thêm thẻ div để bao quanh JSX trong component Colums như thế này:

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </div>
  );
 }
}

Nó sẽ phá vỡ cấu trúc của tables và hiển thị sai, và đây là kết quả khi thực hiện render:

<table>
 <tr>
  <div>
   <td>Hello</td>
   <td>World</td>
  </div>
 </tr>
</table>

Lúc này bạn cần đến việc sử dụng fragments.

2. Sử dụng fragments trong ReactJS

Fragments cho phép chúng ta bọc các element JSX lại, giúp bạn triển khai các element HTML theo mong muốn. Chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ ở phần thứ nhất, component Columns sẽ được chỉnh sửa như sau :

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <React.Fragment>
    <td>Hello</td>
    <td>World</td>
   </React.Fragment>
  );
 }
}

và khi component được render nó sẽ hiển thị theo cấu trúc bạn mong muốn.

<table>
 <tr>
  <td>Hello</td>
  <td>World</td>
 </tr>
</table>

3. Cú pháp của Fragments

Ở đây chúng ta có thể viết các fragments theo 2 cách, mỗi cách viết có những ưu điểm khác nhau.

React.Fragments

Đây là cách viết đầy đủ, nó cho phép bạn có thể thêm các key vào khi triển khai các lists. Bạn có thể tham khảo thêm về lists và keys trong ReactJS. Ở đây mình có một ví dụ, sẽ hiển thị ra một list :

function Glossary(props) {
 return (
  <dl>
   {props.items.map(item => (
    // Bạn phải chỉ định một keys cho mỗi items
    // trong lists
    <React.Fragment key={item.id}>
     <dt>{item.term}</dt>
     <dd>{item.description}</dd>
    </React.Fragment>
   ))}
  </dl>
 );
}

Viết tắt

Bạn có thể viết cú pháp ngắn gọn của fragments bằng cách sử dụng 2 dấu ngoặc nhọn ( <> )

 return (
  <>
   <p>freetuts.net</p>
   <code>
    freetuts.net
   </code>
  </>
 );

khi sử dụng cú pháp ngắn gọn này bạn không thể chỉ định keys vào fragments. Trong trường hợp bạn muốn thêm key thì chúng ta sẽ dùng React.Fragments.

Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Fragments trong ReactJSĐây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

useEffect trong React Hooks

useEffect trong React Hooks

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về useEffect trong React Hooks.…

Tìm hiểu React Hook useState

Tìm hiểu React Hook useState

React Hooks bao gồm rất 10 hooks khác nhau, trong phạm vi bài viết này…

Giới thiệu Hooks trong React JS

Giới thiệu Hooks trong React JS

Higher-Order Components trong ReactJS

Higher-Order Components trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về refs trong…

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kỹ thuật…

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng hau đi tìm hiểu về lists và…

Render với điều kiện trong ReactJS

Render với điều kiện trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách để…

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Xử lý Form trong ReactJS

Xử lý Form trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các thao…

Top