REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Render với điều kiện trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách để render với điều kiện trong ReacJS. Trong React, chúng ta có thể tạo ra các component riêng biệt, và chỉ định thành phần nào được render bằng cách sử dụng biểu thức điều kiện.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Render kèm điều kiện trong React, hoạt động tương tự như Javascript thông thường, bạn chỉ cần sử dụng biểu thức điều kiện if, hay conditional operator trong Javascript, sau đó React sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra điều kiện và render theo trường hợp yêu cầu. Ở đây mình có ví dụ về kiểm tra đăng nhập của người dùng:

import React, { Component } from 'react';

export default class App extends Component {

 render() {
  var isLogin = true
  if(isLogin) {
   return (
    <div>
     <h3>Freetuts.net</h3>
    </div>
   );
  }else{
   return(
    <div>
      <h3>Vui lòng đăng nhập</h3>
    </div>
   )
  }
 }
}

Dưới đây, là một vài cách mà bạn có thể thêm điều kiện render trong các component.

1. Gán element vào biến

Chúng ta có thể lưu các element vào một biển. Đây là cách mà bạn có thể tùy chọn các element được hiển thị bằng cách thêm điều kiện vào cho nó. Giả sử, mình sẽ viết lại ví dụ ở trên bằng cách gán element vào biến.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import React, { Component } from "react";

export default class App extends Component {
 render() {
  const isLogin = true;
  
  if (isLogin) {
   //Gán element vào một biến
   var notification = <h3>Freetuts.net</h3>;
  } else {
   //Gán element vào một biến
   var notification = <h3>Vui lòng đăng nhập</h3>;
  }
  
  return <div>{notification}</div>;
 }
}

Chúng ta sẽ nhận được kết quả giống như ví dụ ở đầu bài, ngoài ra bạn còn có thể sử dụng cú pháp conditional operator, ở đây mình có ví dụ :

import React, { Component } from "react";

export default class App extends Component {
 render() {
  const isLogin = true;
  //Conditional operator
  const notification = (isLogin) ? <h3>Freetuts.net</h3> : <h3>Vui lòng đăng nhập</h3>

  return <div>{notification}</div>;
 }
}

2. Biểu thức điều kiện trong JSX

Ngoài cách sử dụng các biểu thức điều kiện bên ngoài hàm return() như ví dụ bên trên, chúng ta còn có thể sử dụng nó trong JSX bằng cách viết nó trong dấu ngoặc {}, chúng ta vẫn sẽ sử dụng ví dụ ở đầu bài:

import React, { Component } from "react";

export default class App extends Component {
 render() {
  const isLogin = true;
  return (
   <div>
    {isLogin ? (<h3>Freetuts.net</h3>) : (<h3>Vui lòng đăng nhập</h3>)}
   </div>
  );
 }
}

Trong JSX bạn chỉ có thể sử dụng cú pháp conditional operator, kết quả hiển thị của ví dụ vừa rồi cũng có kết quả tương tự với ví dụ đầu tiên.

3. Ngăn chặn component render

Trong một số trường hợp nào đó, bạn sẽ muốn một component tự ẩn đi dù nó được render trong một component khác. Để làm được điều đó, ta sẽ trả về null thay vì trả về JSX.

const Demo = (props) => {
 //Return về null để không hiển thị
 return null
}

Giả sử mình có một component hiển thị các thông báo:

import React, { Component } from "react";
const Notification = (props) => {
 //Kiểm tra giá trị của props
 if(props.isShow) {
  //Trả về JSX để hiển thị
  return (
    <ul>
     <li>Thông báo 1</li>
     <li>Thông báo 2</li>
    </ul>
  )
 }else{
  //Trả về null để ẩn
  return null
 }
}
export default class App extends Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   isShowNotification: false
  };
 }
 render() {

  const {isShowNotification} = this.state

  return (
   <div style={{margin: 20}}>
    <p>freetuts.net - lập trình ReactJS</p>
    <button onClick = {() => {
     //Cập nhật lại state
     this.setState({
      isShowNotification: !isShowNotification
     })
    }}>{isShowNotification ? 'Hiển thị' : 'Ẩn'}</button>

    {/* Gọi component Notification */}
    <Notification isShow = {isShowNotification}/>
   </div>
  );
 }
}

render co dieu kien reactjs 1 gif

Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Render với điều kiện trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

Top