REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Handling Events trong Reactjs - xử lý sự kiện trong ReactJS. Trong một website việc tương tác giữa người dùng là điều không thể thiếu như click, nhập form,..chúng ta có thể thực hiện bắt các sự kiện này trong React một cách dễ dàng.

1. Handling Events

Xử lý các sự kiện trong React rất giống với xử lý các sự kiện trên các phần tử DOM. Có một số khác biệt về cú pháp:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Các sự kiện React được đặt tên bằng camelCase, thay vì chữ thường. Ví dụ: onclick -> onClick, onchange -> onChange
 • Với JSX, bạn truyền một hàm để bắt sự kiện, thay vì một chuỗi như HTML thông thường.

Ở đây mình có ví dụ với HTML

<button onclick="changeName()">
 Change Name
</button>

khi làm việc với JSX trong React chúng ta sẽ phải viết như sau :

<button onClick={changeName}>
 Change Name
</button>

Một điểm khác biệt nữa là bạn không thể sử dụng return false để chặn các hành động mặc định được (prevent default), trong React bạn cần phải sử dụng preventDefault(). Giả sử trong HTML mình muốn dừng hành động mặc định của một form:

<form onsubmit="console.log('form submit'); return false;">
  <div className="form-group">
    <label htmlFor="text">Email:</label>
    <input type="text" className="form-control" name="email" placeholder="Enter email" onChange={e=>
    this.changeInputValue(e)}
    />
  </div>
  <button type="submit" className="btn btn-primary">
    Submit
  </button>
  </div>
</form>

trong React, chúng ta cần phải sử dụng e.preventDefault():

function ActionLink() {
  function submitForm(e) {
   e.preventDefault();
   console.log('form submit !!');
  }
 
  return (
   <form onSubmit = {(e) => submitForm(e)}>
     <button type="submit">Submit</button>
   </form>
  );
 }

Ở đây, e là một object chứa tất cá event. React định nghĩa object này theo W3C spec, vì vậy chúng ta không cần phải quan tâm về khả năng tương thích giữa các trình duyệt với nhau.

2. Lưu ý với this trong xử lý Events

Ở đây mình có một ví dụ, khi click vào button tương ứng sẽ thực hiện ẩn/hiển nội dung:

import React from "react";

class App extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   isShow: true
  };
 }
 toggleMSG() {
  this.setState({
   isShow: !this.state.isShow
  });
 }
 render() {
  return (
   <div>
    <b>Nội dung : {this.state.isShow ? "Freetuts.net - Lập trình ReactJS" : ""}</b> <br />
    <button onClick={() => this.toggleMSG()}>
     {this.state.isShow ? "HIDE" : "SHOW"}
    </button>
   </div>
  );
 }
}
export default App;

Trong sự kiện onClick chúng ta thực hiện gọi hàm toggleMSG(), hãy cẩn thận trong khi gọi hàm này, bạn cần phải truyền vào đó biến this, bằng các cách viết như sau:

//Sử dụng arrow function
<button onClick={() => this.toggleMSG()}>

//Sử dụng bind
<button onClick={this.toggleMSG.bind(this)}>

//hoặc bind this trong constructor()

Xây dựng ví dụ

Trong phần này mình sẽ đi xây dựng ví dụ về bắt sự kiện trong React và một vài cách gọi hàm trong React. Trong file src/App.js chúng ta có ví dụ:

import React from "react";

class App extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  //Khởi tạo inital state
  this.state = {
   textareaChange: "",
   buttonClick : "",
   mouseOver: ""
  };
  //bind this cho function mouseOver để tránh gặp lỗi 
  //không tồn tại biến this.
  this.mouseOver = this.mouseOver.bind(this)
 }
 changeText(e) {
  this.setState({
   textareaChange: e.target.value
  });
 }
 mouseOver() {
  this.setState({
   mouseOver: this.state.mouseOver + "mouseOver..."
  });
 }
 render() {
  return (
   <div style={{marginTop: "5%"}}>
    <button
     onClick={() => {
      this.setState({
       buttonClick: this.state.buttonClick + "onClick..."
      });
     }}
    >
     Click me..
    </button>{" "}
   
    <p>
     button: <code>{this.state.buttonClick}</code>
    </p>
    <hr />
    <textarea onChange={e => this.changeText(e)} placeholder="nhập cái gì đó..."></textarea>
    <p>
     textarea: <code>{this.state.textareaChange}</code>
    </p>

    <hr />
    <h6 onMouseOver={this.mouseOver}>Di chuột vào đêyyyy nè :v</h6>
    <p>
     mouseOver: <code>{this.state.mouseOver}</code>
    </p>
   </div>
  );
 }
}

export default App;

Bên trên mình xây dựng 2 hàm changeText()mouseOver(), khi sự kiện được gọi nó sẽ gọi hàm tương ứng. Trong sự kiện onClick mình thực hiện viết câu lệnh trực tiếp mà không cần gọi hàm. Chúng ta khởi chạy ví dụ bằng cách sử dụng dòng lệnh:

npm start

và đây là kết quả của chúng ta:

react js freetuts events gif

Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Handling Events trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

useEffect trong React Hooks

useEffect trong React Hooks

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về useEffect trong React Hooks.…

Tìm hiểu React Hook useState

Tìm hiểu React Hook useState

React Hooks bao gồm rất 10 hooks khác nhau, trong phạm vi bài viết này…

Giới thiệu Hooks trong React JS

Giới thiệu Hooks trong React JS

Higher-Order Components trong ReactJS

Higher-Order Components trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về refs trong…

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kỹ thuật…

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng hau đi tìm hiểu về lists và…

Render với điều kiện trong ReactJS

Render với điều kiện trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách để…

Xử lý Form trong ReactJS

Xử lý Form trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các thao…

Top