STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Trong bài này mình sẽ tổng hợp một số bài tập if else trong C++, qua đó bạn cũng có thể chuyển sang giải bài tập bằng lệnh switch case.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if elseswitch case thì bạn phải luyện tập thật nhiều, và dưới đây là tổng hợp những bài tập ở mức cơ bản nhất để bạn có thể tự học tại nhà.

1. Bài tập if else C++ thứ nhất

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra một số có chia hết cho 3 hay không.

Để kiểm tra một số chia hết cho 3 hay không thì ta chỉ cần sử dụng toán tử chia lấy dư %.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int number;
	
	cout << "Vui long nhap so can kiem tra: ";
	cin >> number;
	
	if (number % 3 == 0){
		cout << "So " << number << " chia het cho 3" << endl;
	}
	else {
		cout << "So " << number << " khong chia het cho 3" << endl;
	}
  
  return 1;
}
Switch case
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int number;

  cout << "Vui long nhap so can kiem tra: ";
  cin >> number;

  int mod = number % 3;

  switch (mod) {
    case 0:
      cout << "So " << number << " chia het cho 3" << endl;
      break;
    default:
      cout << "So " << number << " khong chia het cho 3" << endl;
  }
	
  return 1;
}

Kết quả:

2. Bài tập if else C++ thứ hai

Đề bài: Hãy viết chương trình in ra các thứ trong ngày.

Người dùng sẽ nhập vào một số thứ 1 -> 7, trong đó số 1 là chủ nhật, số 2 là thứ 2, ... số 7 là thứ 7. Và để giải bài này thì bạn phải sử dụng nhiều lệnh if else liên tiếp nhau.

If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int day;

  cout << "Vui long nhap thu tu 1 - 7: ";
  cin >> day;

  if (day == 1){
    cout << "Hom nay la chu nhat" << endl;
  }
  else if (day == 2){
    cout << "Hom nay la thu 2" << endl;
  }
  else if (day == 3){
    cout << "Hom nay la thu 3" << endl;
  }
  else if (day == 4){
    cout << "Hom nay la thu 4" << endl;
  }
  else if (day == 5){
    cout << "Hom nay la thu 5" << endl;
  }
  else if (day == 6){
    cout << "Hom nay la thu 6" << endl;
  }
  else if (day == 7){
    cout << "Hom nay la thu 7" << endl;
  }
  else {
    cout << "Ban nhap sai ngay roi" << endl;
  }
}
Switch case
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int day;

  cout << "Vui long nhap thu tu 1 - 7: ";
  cin >> day;
  
  switch (day){
  	case 1:
      cout << "Hom nay la chu nhat" << endl;
      break;
    case 2:
      cout << "Hom nay la thu 2" << endl;
      break;

    case 3:
      cout << "Hom nay la thu 3" << endl;
      break;
    case 4:
      cout << "Hom nay la thu 4" << endl;
      break;
    case 5:
      cout << "Hom nay la thu 5" << endl;
      break;
    case 6:
      cout << "Hom nay la thu 6" << endl;
      break;
    case 7:
      cout << "Hom nay la thu 7" << endl;
      break;
    default:
      cout << "Ban nhap sai ngay roi" << endl;	
  }
}

3. Bài tập if else C++ thứ ba

Đề bài: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số. Đây là bài thực hành khá hay và được nhiều giáo viên đưa vào chương trình giảng dạy C++.

Đầu tiên ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào 3 số nguyên, sau đó sử dụng thuật toán đặt cờ hiệu để tìm số lớn nhất.

If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so1, so2, so3;

  cout << "Vui long nhap thu tu 1: ";
  cin >> so1;
  
  cout << "Vui long nhap thu tu 2: ";
  cin >> so2;
  
  cout << "Vui long nhap thu tu 3: ";
  cin >> so3;
  
  int max = so1;
  if (max < so2){
  	max = so2;
  }
  
  if (max < so3){
  	max = so3;
  }
  
  cout << "So lon nhat la : " << max << endl;
}

Chương trình này rất khó để biểu diễn bằng lệnh switch case nên mình không chuyển sang nhé.

4. Bài tập if else C++ thứ tư

Đề bài: Viết chương trình đánh giá học lực của học sinh tiêu học.

Chương trình yêu cầu người dùng nhập điểm của ba môn toán, lý, hóa. Sau đó kiểm tra điểm trung bình:

 • Nếu từ 8 điểm trở lên thì xếp loại giỏi
 • Nếu từ 7 đến 6.9 điểm thì loại khá
 • Nếu từ 5 đến 6.9 là trung bình
 • Dưới 5 là yếu.
If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  float toan, ly, hoa;
  float trungbinh;

  cout << "Nhap diem toan: ";
  cin >> toan;
  
  cout << "Nhap diem ly: ";
  cin >> ly;
  
  cout << "Nhap diem hoa: ";
  cin >> hoa;
  
  trungbinh = (toan + ly + hoa) / 3;
  
  if (trungbinh < 5){
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc yeu" << endl;
  }
  else if (trungbinh >= 5 && trungbinh < 7){
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc trungbinh" << endl;
  }
  else if (trungbinh >= 7 && trungbinh < 8){
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc kha" << endl;
  }
  else{
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc gioi" << endl;
  }
}

Lời kết: Trên là tổng hợp 4 bài tập if else trong C++ đơn giản giúp bạn rèn luyện kỹ năng lập trình. Qua bài này hy vọng bạn hiểu rõ cú pháp và cách hoạt động của lệnh if else để những bài sau chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức mới hơn.

Nếu bạn muốn làm nhiều bài tập hơn thì hãy xem trong series bài tập C++ nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top