Home > C / C++ > Học C

Học lập trình C căn bản & nâng cao

c language jpg

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Học C nằm trong chuyên mục C / C++, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Basic
Ngôn ngữ lập trình C là gì?
Lịch sử và đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C
Cài đặt và sử dụng Turbo C ++
Viết chương trình C đầu tiên, và chạy chương trình C
Danh sách từ khóa trong C
Biến và hằng số trong C
Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)
Thao tác Input / Output trong C
Các toán tử trong C (số học - gán - quan hệ -...)
Control Statements
Lệnh If .. Else trong C
Lệnh Switch Case trong C
Vòng lặp for trong C
Vòng lặp While - Do While trong C
Lệnh Break trong C
Lệnh Continue trong C
Data Type
Xử lý mảng (Array) trong C
Xử lý chuỗi (string) trong C
Con trỏ (pointer) trong C
Kiểu dữ liệu Struct trong C
Kiểu Union trong C
Functions
Tạo hàm (function) trong C
Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C
File I/O
Đọc ghi file trong C
Tham khảo

Trong series này bạn sẽ được hướng dẫn tự học lập trình C căn bản, đây là bước đầu tiên mà hầu như lập trình viên nào cũng phải trải qua.

Nội dung chương trình xoay quanh những kiến thức rất căn bản như: Khai báo biến, toán tử, biểu thức, vòng lặp, lệnh rẻ nhánh, ... và các kiến thức nâng cao như con trỏ, xử lý file.


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP