banner jpg
BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểu Union trong C

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu union trong lập trình C, đây là kiểu dữ liệu cấu trúc giống với struct, tuy nhiên có một điểm khác biệt duy nhất đó là kích thước lưu trữ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy kích thước của phần tử lớn nhất, còn struct thì sẽ tính tổng kích thước tất cả các phần tử. Chi tiết bạn đọc ở phần cuối trong bài này nhé.

1. Khai báo union trong C

Vì bạn đã học struct rồi nên mình không nói quá nhiều về cú pháp cũng như cách sử dụng nhé. Hãy xem ví dụ dưới đâ sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

union car
{
 char name[50];
 int price;
};

Đoạn code này đã khai báo kiểu dữ liêu union có tên là car, gồm hai thông tin đó là nameprice.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Khai báo biến kiểu union trong C

Khi một kiểu union được định nghĩa thì nó sẽ tạo ra một kiểu do người dùng tự tạo. Tuy nhiên, không có bộ nhớ nào được cấp phát. Để cấp phát bộ nhớ thì ta phải khai báo biến.

union car
{
 char name[50];
 int price;
};

int main()
{
 union car car1, car2, *car3;
 return 0;
}

Dưới đây cũng là một cách khai báo union trong C.

union car
{
 char name[50];
 int price;
} car1, car2, *car3;

3. Truy cập đến thuộc tính của union

Tương tự như struct, ta sư dụng dấu chấm . để truy cập biến thường và dấu mũi tên -> để truy cập biến union con trỏ.

Như ở ví dụ phần 2 thì ta có:

 • Truy cập thuộc tính price của car1 thì car1.price
 • Truy cập thuộc tính price của car3 thì (*car3).price hoặc car3->price

4. Sự khác nhau giữa union và struct

Hãy lấy một ví dụ để chứng minh sự khác biệt giữa union và struct:

#include <stdio.h>
union unionJob
{
  //defining a union
  char name[32];
  float salary;
  int workerNo;
} uJob;

struct structJob
{
  char name[32];
  float salary;
  int workerNo;
} sJob;

int main()
{
  printf("size of union = %d bytes", sizeof(uJob));
  printf("\nsize of structure = %d bytes", sizeof(sJob));
  return 0;
}

Kết quả:

size of union = 32
size of structure = 40

Kích thước của struct = 40 là tại vì:

 • name có kích thước 32 bytes
 • salary có kích thước 4 bytes
 • worderNo có kích thước 4 bytes

=> Tổng kích thước là 40 bytes

Kích thước của union = 32 là vì nó lấy kích thước của thuộc tính lớn nhất (name) chứ không tính tổng như struct.

Trên là những thông tin mà bạn cần biết về kiểu dữ liệu Union trong ngôn ngữ C. Tùy vào nhu cầu về kích thước lưu trữ mà bạn chọn struct hay union phù hợp cho dự án của mình.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top