BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểu Union trong C

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu union trong lập trình C, đây là kiểu dữ liệu cấu trúc giống với struct, tuy nhiên có một điểm khác biệt duy nhất đó là kích thước lưu trữ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy kích thước của phần tử lớn nhất, còn struct thì sẽ tính tổng kích thước tất cả các phần tử. Chi tiết bạn đọc ở phần cuối trong bài này nhé.

1. Khai báo union trong C

Vì bạn đã học struct rồi nên mình không nói quá nhiều về cú pháp cũng như cách sử dụng nhé. Hãy xem ví dụ dưới đâ sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

union car
{
 char name[50];
 int price;
};

Đoạn code này đã khai báo kiểu dữ liêu union có tên là car, gồm hai thông tin đó là nameprice.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Khai báo biến kiểu union trong C

Khi một kiểu union được định nghĩa thì nó sẽ tạo ra một kiểu do người dùng tự tạo. Tuy nhiên, không có bộ nhớ nào được cấp phát. Để cấp phát bộ nhớ thì ta phải khai báo biến.

union car
{
 char name[50];
 int price;
};

int main()
{
 union car car1, car2, *car3;
 return 0;
}

Dưới đây cũng là một cách khai báo union trong C.

union car
{
 char name[50];
 int price;
} car1, car2, *car3;

3. Truy cập đến thuộc tính của union

Tương tự như struct, ta sư dụng dấu chấm . để truy cập biến thường và dấu mũi tên -> để truy cập biến union con trỏ.

Như ở ví dụ phần 2 thì ta có:

 • Truy cập thuộc tính price của car1 thì car1.price
 • Truy cập thuộc tính price của car3 thì (*car3).price hoặc car3->price

4. Sự khác nhau giữa union và struct

Hãy lấy một ví dụ để chứng minh sự khác biệt giữa union và struct:

#include <stdio.h>
union unionJob
{
  //defining a union
  char name[32];
  float salary;
  int workerNo;
} uJob;

struct structJob
{
  char name[32];
  float salary;
  int workerNo;
} sJob;

int main()
{
  printf("size of union = %d bytes", sizeof(uJob));
  printf("\nsize of structure = %d bytes", sizeof(sJob));
  return 0;
}

Kết quả:

size of union = 32
size of structure = 40

Kích thước của struct = 40 là tại vì:

 • name có kích thước 32 bytes
 • salary có kích thước 4 bytes
 • worderNo có kích thước 4 bytes

=> Tổng kích thước là 40 bytes

Kích thước của union = 32 là vì nó lấy kích thước của thuộc tính lớn nhất (name) chứ không tính tổng như struct.

Trên là những thông tin mà bạn cần biết về kiểu dữ liệu Union trong ngôn ngữ C. Tùy vào nhu cầu về kích thước lưu trữ mà bạn chọn struct hay union phù hợp cho dự án của mình.

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top