BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cài đặt và sử dụng Turbo C ++

Điều đầu tiên bạn cần hiểu là máy tính chỉ có thể hiểu ngôn ngữ nhị phân (0, 1). Để chuyển đổi mã nguồn chương trình C của bạn thành mã máy thì bạn cần phải biên dịch nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trình biên dịch, còn gọi là phần mềm biên dịch (compiler) là một chương trình máy tính làm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình (gọi là ngôn ngữ nguồn hay mã nguồn), thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ máy tính mới. Hay nói cách khác trình biên dịch là trung gian giúp người và máy có thể giao tiếp với nhau.

1. Các bước cài đặt và sử dụng Turbo C +

Bước 1: Sau khi đã tải thành công phần mềm Turbo C++. Xác định vị trí tệp TC.exe và mở tệp (bạn sẽ tìm thấy nó tại vị trí C: \ TC \ BIN \).

Bước 2: File > New và sau đó viết chương trình C của bạn

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("hello World!");
    return 0;
}

first-C-program

Bước 3: Lưu chương trình bằng F2 (hoặc File > Save), hãy nhớ phần mở rộng nên là “.c”. (Trong hình dưới đây, tên file được đặt là helloworld.c).

save C program

Bước 4: Biên dịch chương trình bằng Alt + F9 hoặc Compile> Compile (như trong hình bên dưới).

compile C program

Bước 5: Nhấn Ctrl + F9 để chạy (hoặc chọn Run> Run trong thanh menu) chương trình C.

run C program

Bước 6: Alt + F5 để xem đầu ra của chương trình tại màn hình đầu ra.

output

2. Dùng trình biên dịch gcc để chạy chương trình C

Ngoài ra bạn cũng có htể sử dụng trình biên dịch gcc để biên dịch và chạy chương trình được viết bằng ngôn ngữ C.

Chúng ta đã thấy các bước để biên dịch và thực hiện chương trình C bằng Turbo C ++. Chúng tôi cũng có thể làm tương tự bằng trình biên dịch gcc. Các bước thực hiện như sau:

Chúng ta có thể biên dịch và chạy chương trình C bằng trình biên dịch gcc tương tự như với Turbo C++. Các bước thực hiện như sau:

Mã nguồn Helloworld.c (tệp phải luôn được lưu với phần mở rộng .c)

# include<stdio.h>
int main()
{
     puts ("hello World");
     return 0;
}

Biên dịch chương trình (về cơ bản là chuyển đổi file helloworld.c thành file helloworld)

>gcc helloworld.c –o helloworld
>

Tệp được tạo sẽ là helloworld.exe nếu bạn đang biên dịch trên windows.

Chạy chương trình đã biên dịch

Khi bạn đưa ra lệnh trên, một file .exe sẽ được tạo nếu bạn dùng windows, sau đó nhập lệnh sau để chạy mã nguồn.

Cho hệ điều hành Windows

>helloworld

Dành cho hệ điều hành Mac và Linux

>./helloworld

⇒ Với các bước thực hiện cụ thể như trên hy vọng các bạn đã hiểu các thực hiện tạo và chạy một chương trình viết bằng ngôn ngữ C bằng trình biên dịch Turbo C++ từ đó tự tin có thể chinh phục thứ ngôn ngữ khó nhằn nàycheeky.

Ngoài Turbo C++ ra bạn cũng có thể sử dụng C-Free để biên dịch. Việc cài đặt và sử dụng nó khá đơn giản.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top