BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Break trong C

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đề các bạn lệnh Break trong C, đây là lệnh mà mình đã giới thiệu ở bài Switch Case. Tuy nhiên, công dụng của lệnh Break không chỉ có vậy, nó còn có thể sử dụng trong các vòng lặp để nhảy ra vòng lặp ngay lập tức.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Lệnh Break trong C dùng để làm gì?

Đúng với cái tên của nó, break có nghĩa là bẻ gãy / phá vỡ nên khi đặt nó trong vòng lặp thì nó sẽ bẻ gãy vòng lặp ngay lập tức mà không cần phải kiểm tra điều kiện lặp. Nó cũng bỏ qua những đoạn code phía dưới (trong thân vòng lặp) và nhảy ra ngoài vòng lặp để tiếp tục biên dịch.

Bạn có thể sử dụng lệnh Break trong vòng lặp for, vòng lặp while, do while, và lệnh switch case.

Hãy xem tấm hình mô phỏng hoạt động của nó dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

c break statement works jpg

Dấu mũi tên cho thấy vị trí mà biên dịch sẽ chạy khi gặp lệnh break, và theo hướng mũi tên thì nó nhảy ra ngoài vòng lặp.

Ví dụ: Viết chương trình cho phép người dùng nhập dãy số nguyên và không giới hạn số lần nhập, chương trình chỉ dừng khi nao người dùng nhập số 0.

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;
  while (1)
  {
    scanf("%d", &i);
    printf("Ban vua nhap so %d\n", i);
   	if (i == 0){
      printf("Ket thuc chuong trinh \n");
      break;
	}
  }
	
  printf("Hoc C tai freetuts.net \n");
	
  return 0;
}

Theo như trong ví dụ này thì chương trình có thể sẽ bị lặp vô hạn bởi điều kiện lặp của vòng lặp while là 1 (luôn luôn lặp). Tuy nhiên khi bạn nhập số 0 thì lệnh break sẽ hoạt động và vòng lặp kết thúc.

lenh break trong vong lap c JPG

2. Lệnh Break với vòng lặp lồng nhau

Nếu bạn đặt lệnh break trong vòng lặp lồng nhau thì nó chỉ có công dụng với vòng lặp mà nó đang đứng mà thôi. Tức nó sẽ nhảy ra vòng lặp đang đứng và chương trình vẫn tiếp tục lặp cho vòng lặp cha của nó.

Ví dụ: Viết chương trình in ra dãy số từ 1 đến N với N được nhập từ bàn phím.

 • Chương trình cho phép nhập liên tục và chỉ dừng khi nào bạn nhập N = 0.
 • Khi người dùng nhập dãy số N lớn hơn 10 thì chỉ in ra từ 1 đến 10 mà thôi.
#include <stdio.h>

int main() {

  int i, j;
  printf("Hay nhap so N, nhap 0 de thoat chuong trinh. \n");

  while (1) {
    scanf("%d", &i);
    printf("Ban vua nhap so %d\n", i);

    for (j = 1; j <= i; j++) {
      printf("%d", j);

      // Lenh break dung vong lap con
      if (j == 10) {
        break;
      }
    }

    // Lenh break dung vong lap cha
    if (i == 0) {
      printf("Ket thuc chuong trinh \n");
      break;
    }
  }

  printf("Chuong trinh dang tai freetuts.net \n");
  return 0;
}

Chạy chương trình lên và bạn hãy thử nhập vào một số lớn hơn 10 để xem nhé, nó sẽ in ra dãy từ 1 đến 10 mà thôi vì lệnh break ở vòng lặp con đã kích hoạt nên nó nhảy ra ngoài. Tuy nhiên vòng lặp cha vẫn hoạt động bình thường.

break trong vong lap long nhau JPG

Trên là hướng dẫn có bản về cách sử dụng lệnh Break trong C, đây là lệnh rất hay vì nó giúp ta giải quyết được nhiều bài toán phức tạp.

Bài này mình sẽ dừng ở đây, bài tiếp theo ta sẽ học về lệnh continue nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top