BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Lệnh Break trong C

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đề các bạn lệnh Break trong C, đây là lệnh mà mình đã giới thiệu ở bài Switch Case. Tuy nhiên, công dụng của lệnh Break không chỉ có vậy, nó còn có thể sử dụng trong các vòng lặp để nhảy ra vòng lặp ngay lập tức.

1. Lệnh Break trong C dùng để làm gì?

Đúng với cái tên của nó, break có nghĩa là bẻ gãy / phá vỡ nên khi đặt nó trong vòng lặp thì nó sẽ bẻ gãy vòng lặp ngay lập tức mà không cần phải kiểm tra điều kiện lặp. Nó cũng bỏ qua những đoạn code phía dưới (trong thân vòng lặp) và nhảy ra ngoài vòng lặp để tiếp tục biên dịch.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn có thể sử dụng lệnh Break trong vòng lặp for, vòng lặp while, do while, và lệnh switch case.

Hãy xem tấm hình mô phỏng hoạt động của nó dưới đây.

c break statement works jpg

Dấu mũi tên cho thấy vị trí mà biên dịch sẽ chạy khi gặp lệnh break, và theo hướng mũi tên thì nó nhảy ra ngoài vòng lặp.

Ví dụ: Viết chương trình cho phép người dùng nhập dãy số nguyên và không giới hạn số lần nhập, chương trình chỉ dừng khi nao người dùng nhập số 0.

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;
  while (1)
  {
    scanf("%d", &i);
    printf("Ban vua nhap so %d\n", i);
   	if (i == 0){
      printf("Ket thuc chuong trinh \n");
      break;
	}
  }
	
  printf("Hoc C tai freetuts.net \n");
	
  return 0;
}

Theo như trong ví dụ này thì chương trình có thể sẽ bị lặp vô hạn bởi điều kiện lặp của vòng lặp while là 1 (luôn luôn lặp). Tuy nhiên khi bạn nhập số 0 thì lệnh break sẽ hoạt động và vòng lặp kết thúc.

lenh break trong vong lap c JPG

2. Lệnh Break với vòng lặp lồng nhau

Nếu bạn đặt lệnh break trong vòng lặp lồng nhau thì nó chỉ có công dụng với vòng lặp mà nó đang đứng mà thôi. Tức nó sẽ nhảy ra vòng lặp đang đứng và chương trình vẫn tiếp tục lặp cho vòng lặp cha của nó.

Ví dụ: Viết chương trình in ra dãy số từ 1 đến N với N được nhập từ bàn phím.

 • Chương trình cho phép nhập liên tục và chỉ dừng khi nào bạn nhập N = 0.
 • Khi người dùng nhập dãy số N lớn hơn 10 thì chỉ in ra từ 1 đến 10 mà thôi.
#include <stdio.h>

int main() {

  int i, j;
  printf("Hay nhap so N, nhap 0 de thoat chuong trinh. \n");

  while (1) {
    scanf("%d", &i);
    printf("Ban vua nhap so %d\n", i);

    for (j = 1; j <= i; j++) {
      printf("%d", j);

      // Lenh break dung vong lap con
      if (j == 10) {
        break;
      }
    }

    // Lenh break dung vong lap cha
    if (i == 0) {
      printf("Ket thuc chuong trinh \n");
      break;
    }
  }

  printf("Chuong trinh dang tai freetuts.net \n");
  return 0;
}

Chạy chương trình lên và bạn hãy thử nhập vào một số lớn hơn 10 để xem nhé, nó sẽ in ra dãy từ 1 đến 10 mà thôi vì lệnh break ở vòng lặp con đã kích hoạt nên nó nhảy ra ngoài. Tuy nhiên vòng lặp cha vẫn hoạt động bình thường.

break trong vong lap long nhau JPG

Trên là hướng dẫn có bản về cách sử dụng lệnh Break trong C, đây là lệnh rất hay vì nó giúp ta giải quyết được nhiều bài toán phức tạp.

Bài này mình sẽ dừng ở đây, bài tiếp theo ta sẽ học về lệnh continue nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top