BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Continue trong C

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh continue trong C, đây là lệnh dùng để nhảy tới lần lặp tiếp theo ngay lập tức.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài trước mình đã giới thiệu lệnh Break, nó có công dụng là dừng vòng lặp ngay lập tức. Nhưng với continue thì khác, nó chỉ dừng lần lặp hiện tại và tiếp tục xử lý cho lần lặp tiếp theo.

Lệnh continue trong C dùng làm gì?

Continue có nghĩa là tiếp tục, nó sẽ bỏ qua những đoạn code phía dưới và nhảy tới lần lặp tiếp theo. Đương nhiên lần lặp tiếp theo sẽ phải thỏa điều kiện lặp thì mới chạy.

Không gì dễ hiểu bằng ví dụ: Giả sử mình muốn in ra dãy số từ 1 đến 100, nhưng không in những số chia hết cho 4.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để giải bài này ta sẽ sử dụng vòng lặp for và lặp từ 1 đến 100, sau đó kiểm tra nếu số nào chia hết cho 4 thì dùng lệnh continue để bỏ qua đoạn code in lên màn hình.

Thực tế với bài này ta không cần sử dụng lệnh continue mà sử dụng lệnh if else cũng được. Tuy nhiên vì ta đang học continue nên cứ dùng thử nhé.

#include <stdio.h>

int main() {

  int i;
  for (i = 1; i <= 100; i++) {
    if (i % 4 == 0) {
      continue;
    }
    printf("%d \n", i);
  }
  return 0;
}

Như bạn thấy, mỗi khi lặp đến số mà chia hết cho 4 thì lệnh continue sẽ được chạy, tức là nó nhảy đến lần lặp kế tiếp nên không chạy dòng lệnh in ra màn hình printf("%d \n", i);. Và kết quả nó sẽ bỏ qua những số chia hết cho 4.

lenh continue chia het cho 4 JPG

Trên là cách sử dụng lệnh continue trong C. Đây là lệnh khá đơn giản và thường được dùng để điều khiển vòng lặp.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top