BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Lệnh Continue trong C

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh continue trong C, đây là lệnh dùng để nhảy tới lần lặp tiếp theo ngay lập tức.

Ở bài trước mình đã giới thiệu lệnh Break, nó có công dụng là dừng vòng lặp ngay lập tức. Nhưng với continue thì khác, nó chỉ dừng lần lặp hiện tại và tiếp tục xử lý cho lần lặp tiếp theo.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lệnh continue trong C dùng làm gì?

Continue có nghĩa là tiếp tục, nó sẽ bỏ qua những đoạn code phía dưới và nhảy tới lần lặp tiếp theo. Đương nhiên lần lặp tiếp theo sẽ phải thỏa điều kiện lặp thì mới chạy.

Không gì dễ hiểu bằng ví dụ: Giả sử mình muốn in ra dãy số từ 1 đến 100, nhưng không in những số chia hết cho 4.

Để giải bài này ta sẽ sử dụng vòng lặp for và lặp từ 1 đến 100, sau đó kiểm tra nếu số nào chia hết cho 4 thì dùng lệnh continue để bỏ qua đoạn code in lên màn hình.

Thực tế với bài này ta không cần sử dụng lệnh continue mà sử dụng lệnh if else cũng được. Tuy nhiên vì ta đang học continue nên cứ dùng thử nhé.

#include <stdio.h>

int main() {

  int i;
  for (i = 1; i <= 100; i++) {
    if (i % 4 == 0) {
      continue;
    }
    printf("%d \n", i);
  }
  return 0;
}

Như bạn thấy, mỗi khi lặp đến số mà chia hết cho 4 thì lệnh continue sẽ được chạy, tức là nó nhảy đến lần lặp kế tiếp nên không chạy dòng lệnh in ra màn hình printf("%d \n", i);. Và kết quả nó sẽ bỏ qua những số chia hết cho 4.

lenh continue chia het cho 4 JPG

Trên là cách sử dụng lệnh continue trong C. Đây là lệnh khá đơn giản và thường được dùng để điều khiển vòng lặp.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top