BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Continue trong C

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh continue trong C, đây là lệnh dùng để nhảy tới lần lặp tiếp theo ngay lập tức.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài trước mình đã giới thiệu lệnh Break, nó có công dụng là dừng vòng lặp ngay lập tức. Nhưng với continue thì khác, nó chỉ dừng lần lặp hiện tại và tiếp tục xử lý cho lần lặp tiếp theo.

Lệnh continue trong C dùng làm gì?

Continue có nghĩa là tiếp tục, nó sẽ bỏ qua những đoạn code phía dưới và nhảy tới lần lặp tiếp theo. Đương nhiên lần lặp tiếp theo sẽ phải thỏa điều kiện lặp thì mới chạy.

Không gì dễ hiểu bằng ví dụ: Giả sử mình muốn in ra dãy số từ 1 đến 100, nhưng không in những số chia hết cho 4.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để giải bài này ta sẽ sử dụng vòng lặp for và lặp từ 1 đến 100, sau đó kiểm tra nếu số nào chia hết cho 4 thì dùng lệnh continue để bỏ qua đoạn code in lên màn hình.

Thực tế với bài này ta không cần sử dụng lệnh continue mà sử dụng lệnh if else cũng được. Tuy nhiên vì ta đang học continue nên cứ dùng thử nhé.

#include <stdio.h>

int main() {

  int i;
  for (i = 1; i <= 100; i++) {
    if (i % 4 == 0) {
      continue;
    }
    printf("%d \n", i);
  }
  return 0;
}

Như bạn thấy, mỗi khi lặp đến số mà chia hết cho 4 thì lệnh continue sẽ được chạy, tức là nó nhảy đến lần lặp kế tiếp nên không chạy dòng lệnh in ra màn hình printf("%d \n", i);. Và kết quả nó sẽ bỏ qua những số chia hết cho 4.

lenh continue chia het cho 4 JPG

Trên là cách sử dụng lệnh continue trong C. Đây là lệnh khá đơn giản và thường được dùng để điều khiển vòng lặp.

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top