BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Lệnh Switch Case trong C

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh Switch Case trong C, đây là lệnh dùng để rẻ nhánh chương trình và nó gần giống với lệnh if else. Tuy nhiên, xét về tính tiện lợi thì if else vẫn ưu thế hơn.

Lệnh Switch Case nhìn có vẻ rườm rà, không thực sự linh động trong việc rẻ nhánh chương trình, bởi nó chỉ kiểm tra đúng mỗi một điều kiện mà thôi. Hãy tìm hiểu về cú pháp trước nhé và làm vài ví dụ để chứng minh lời mình nói nhé.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp Switch Case trong C

Cú pháp của nó như sau:

switch (expression)
​{
  case constant1:
   // statements
   break;

  case constant2:
   // statements
   break;
  .
  .
  .
  default:
   // default statements
}

Trong đó:

 • expression là biểu thức cần kiểm tra
 • Mỗi case là một trường hợp, nếu biểu thức thỏa mãn ở case nào thì case đó sẽ được chạy. Và lệnh break ở mỗi case sẽ giúp thoát khỏi khối lệnh switch, tránh tình trạng trình biên dịch chạy qua case tiếp theo.
 • Trường hợp không có case nào phù hợp thì lệnh ở default sẽ được chạy.

Như bạn thấy, với cú pháp như vậy thì sẽ rất khó trong việc thực hiện nhiều lệnh lồng nhau. Vì vậy đa số lập trình viên vẫn thích sử dụng if else hơn.

Tham khảo sơ đô hoạt động của nó qua hình dưới đây.

flowchart switch statement jpg

Ví dụ: Viết ứng dụng máy tính cơ bản

Trong ví dụ này cho phép người dùng nhập vào hai số và phép toán cần tính, và chỉ chấp nhận các phép toán cộng, trừ, nhân, và chia.

#include <stdio.h>

int main() {
  char operator;
  double n1, n2;

  printf("Nhập phép tính (+, -, *, /): ");
  scanf("%c", &operator);
  printf("Nhập hai số cân tính: ");
  scanf("%lf %lf",&n1, &n2);

  switch(operator)
  {
    case '+':
      printf("%.1lf + %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1+n2);
      break;

    case '-':
      printf("%.1lf - %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1-n2);
      break;

    case '*':
      printf("%.1lf * %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1*n2);
      break;

    case '/':
      printf("%.1lf / %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1/n2);
      break;

    // operator doesn't match any case constant +, -, *, /
    default:
      printf("Error! operator is not correct");
  }

  return 0;
}

Theo như ví dụ này thì nếu:

 • Nhập dấu + thì case đầu tiên sẽ được chạy
 • Nhập dấu - thì case thứ 2 sẽ được chạy
 • Nhập dấu * thì case thứ 3 sẽ được chạy
 • Nhập dấu / thì case thứ 4 sẽ được chạy
 • Nhập ký tự khác thì sẽ chạy ở default

Mình chạy và nhập một vài dữ liệu thì kết quả có dạng như sau:

Nhập phép tính (+, -, *,): -
Nhập hai số cần tính: 32.5
12.4
32.5 - 12.4 = 20.1

2. Chuyển đổi Switch case sang If else

Bây giờ mình sẽ thực hiện chuyển đổi chương trình trên bằng cách thay thế lệnh switch case thành lệnh if else. Tuy trông có vẻ rườm rà nhưng xét về code thì rất sáng sủa.

#include <stdio.h>

int main() {
  char operator;
  double n1, n2;

  printf("Nhập phép tính (+, -, *, /): ");
  scanf("%c", &operator);
  printf("Nhập hai số cân tính: ");
  scanf("%lf %lf",&n1, &n2);

  if (operator == '+')
  {
  	printf("%.1lf + %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1+n2);
  } 
  else if (operator == '-'){
  	printf("%.1lf - %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1-n2);
  } 
  else if (operator == '*'){
  	printf("%.1lf * %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1*n2);
  }
  else if (operator == '/'){
  	printf("%.1lf / %.1lf = %.1lf",n1, n2, n1/n2);
  }
  else {
  	printf("Error! operator is not correct");
  }
  return 0;
}

Chạy lên bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như phần 1.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng lệnh switch case lồng nhau nhé, nhưng không nên bởi như vậy trông code rất rối. Thay vì đó bnạ hãy sử dụng lệnh if else lồng nhau sẽ tốt hơn.

Trên là kiến thứ cơ bản của lệnh Switch trong C, hẹn găp lại bạn ở bài tiếp theo nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top