BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Danh sách từ khóa trong C

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số từ khóa (keywords) dành riêng cho ngôn ngữ lập trình C. Những keywords này rất đặc biệt, vì vậy bạn không thể đặt tên biến trùng với những keywords đó.

Không chỉ trong ngôn ngữ C mà hầu hết các ngôn ngữ hiện nay đều có bộ từ khóa dành riêng, vì vậy bạn cần phải học kỹ cú pháp cũng như cách sử dụng để không bị nhầm lẫn.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Một số định dạng dữ liệu thường gặp

Trước tiên hãy cùng mình điểm qua một số khái niệm cơ bản trước đã nhé.

Đây là tập hợp những ký tự chữ cái alphabets, số, hoặc những ký tự đặc biệt có giá trị trong ngôn ngữ C.

Alphabets
Uppercase: A B C ................................... X Y Z
Lowercase: a b c ...................................... x y z

Ngôn ngữ C chấp nhậnt mọi chữ cái in hoa hoặc in thường khi đặt tên biến hoặc tên hàm (sẽ học ở những bài tiếp theo).

Số (number)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Special Characters in C Programming
,	<	>	.	_
(	)	;	$	:
%	[	]	#	?
'	&	{	}	"
^	!	*	/	|
-	\	~	+	 

2. Bảng từ khóa trong C

Từ khóa (Keyword) là những từ có sẵn của ngôn ngữ và được sử dụng dành riêng cho những mục đích xác định. Bạn không thể sử dụng nó như một tên biến, tên hằng số,... nên việc ghi nhớ chúng giúp bạn tránh được lỗi sai khi khai báo tên biến trùng từ khóa. Có 32 từ khóa trong ngôn ngữ lập trình C được liệt kê dưới bảng sau:

auto break case char
const continue default do
int long register return
short signed sizeof static
struct switch typeof union
unsigned void volatile while
double else enum extern
float for goto if

Chú ý *: Tất cả các từ khóa trong C đều viết bằng chữ thường.

Chức năng cơ bản của những từ khóa:

  • auto, signed, const, extern, register, unsigned – Khai báo biến.
  • return – Từ khóa được dùg để trả về một giá trị.
  • continue – Nó thường được sử dụng với các vòng lặp for, while, do-while, khi gặp lệnh này trong thân vòng lặp, chương trinh sẽ chuyển sang thực hiện một vòng lặp mới và bỏ qua việc thực hiện các câu lệnh nằm sau lệnh này trong thân vòng lặp.
  • enum -– Là kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Nó được sử dụng chủ yếu để gán các tên cho các hằng số, các tên giúp một chương trình dễ đọc và bảo trì.
  • sizeof – Trả về kích thước (byte) của vùng nhớ.
  • struct, typedef – Cả 2 từ khóa này được sử trong cấu trúc (Nhóm các kiểu dữ liệu thuộc cùng một lớp).
  • union – Cho phép tạo các kiểu dữ liệu khác nhau trong cùng một vùng nhớ.
  • volatile – Tránh các lỗi phát sinh ngoài ý muốn khi tính năng optimization của compiler được bật. Volatile để chỉ một biến có thể bị thay đổi giá trị một cách "bất thường" ( thường sử dụng trong lập trình nhúng).

=> Việc ghi nhớ những từ khóa trên không chỉ giúp ta tránh được những lỗi sai khi khai báo biến mà khi nhìn vào từ khóa ta có thể biết mục đích của của câu lệnh, chương trình .

Ví dụ: Khai báo biến money thuộc kiểu số nguyên (int)

int money;

Như vậy int chính là từ khóa, và money chính là tên do mình tự đặt ra. Những kiến thức về cách khai báo biến mình sẽ nói ở bài tiếp theo.

Trên là bảng danh sách các từ khóa cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C. Bạn hãy ghi nhớ nhé, đó là những từ khóa đặc biệt nên không được sử dụng trong việc khai báo tên biến hoặc tên hàm.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top