BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Vòng lặp While - Do While trong C

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp While và Do While trong C, đây là vòng lặp được sử dụng cho những bài toán chưa biết trước tổng số lần lặp, tức là cách lặp không có thứ tự nhất định.

1. Vòng lặp While trong C

Vòng lặp while là kiến thức lập trình cơ bản nên về ý nghĩa nó cũng giống như các ngôn ngữ khác. Về cú pháp thì có thể khác nhau nhưng cách hoạt động thì giống nhau.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sau đây là cú pháp vòng lặp while.

while (condition) 
{
  // statements inside the body of the loop 
}

Vòng lặp while sẽ kiểm tra điều kiện condition trước, nếu nó có giá trị là TRUE thì vòng lặp sẽ chạy, ngược lại nó sẽ kết thúc vòng lặp.

condition có thể là một giá trị, một biểu thức, một biến bất kỳ, nhưng phải đảm bảo rằng đó là một điều kiện dừng được vòng lặp để tránh tình trạng lặp vô hạn.

Ví dụ 1: In ra các số từ 1 đến 10 bằng vòng lặp while.

Bài này mình đã giải ở bài vòng lặp for rồi, nhưng bây giờ mình chuyển sang vòng lặp while nhé.

#include <stdio.h>

int main() {
	
  int i = 1;
	while (i <= 10){
		printf("%d", i);
		i++; // Tang i len de tranh lap vo han
	}
  return 0;
}

Sau mỗi lần lặp ta phải tăng i++ lên để tránh bị lặp vô hạn, cũng như giải quyết được yêu cầu của bài toán.

Ở lần lặp thứ 11 biến i = 11, lúc này không thỏa điều kiện i <= 10 nên vòng lặp kết thúc, trên màn hình xuất hiện dãy số từ 1 -> 10.

Ví dụ 2: In ra các số lẻ từ 1 đến 10 bằng vòng lặp while.

Với bài này thì ta phải dùng toán tử chia lấy dư, trong quá trình lặp nếu số nào chia cho 2 mà không dư thì là số chẵn, ngược lại là số lẻ.

#include <stdio.h>

int main() {
	
  int i = 1;
	while (i <= 100){
		if (i % 2 == 0){
			printf("%d la so chan \n", i);
		}
		i++; // Tang i len de tranh lap vo han
	}
  return 0;
}

Hoặc với bài này ta cũng có thể giải theo hướng khác, đó là lặp từ 2 đến 100 với bước nhảy là 2. Tức là 2, 4, 6, 8 ... và đó là dãy toàn số chẵn. Bài giải như sau:

#include <stdio.h>

int main() {
	
  int i = 2;
	while (i <= 100){
		printf("%d la so chan \n", i);
		i += 2; // Tang i len 2 
	}
  return 0;
}

2. Vòng lặp Do - While trong C

Ý nghĩa cũng giống như vòng lặp while, chỉ có điều nó sẽ chạy trước rồi mới kiểm tra điều kiện cho lần lặp tiếp theo. Chính vì vậy khi sử dụng vòng lặp do while thì ít nhất sẽ chạy được một lần đầu tiên.

Cú pháp như sau:

do
{
  // statements inside the body of the loop
}
while (condition);

Giống như ý nghĩa của nó Do (làm) .. While (trong khi) - tức là hãy làm rồi mới kiểm tra điều kiện dừng vòng lặp.

Để chứng minh là vòng lặp do while ít nhất lặp 1 lần thì mình có một ví dụ như sau:

#include <stdio.h>

int main() {
	
  int i = 1;
  do {
  	printf("%d\n", i);
  	i++;
  } 
  while (i > 10);
	
  return 0;
}

Đoạn code này nó sẽ chạy 1 lần, nhưng nếu bạn chuyển nó sang vòng lặp while thì sẽ không chạy lần nào cả.

#include <stdio.h>

int main() {
	
  int i = 1;
	while (i > 10){
		printf("%d\n", i);
  	i++;
	}
  return 0;
}

Trên là những kiến thức cơ bản về cách sử dụng vòng lặp whilevòng lặp do while trong C. Hai vòng lặp này có điểm khác nhau duy nhất là một bên kiểm tra điều kiện trước rồi mới lặp, còn một bên thì lặp rồi mới kiểm tra điều kiện. Vì vậy bạn cần xem xét kỹ bài toán rồi hãy chọn vòng lặp cho phù hợp nhé.

Tuy nhiên, trên thực tế thì vòng lặp while vẫn được sử dụng nhiều hơn.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top