BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm đệ quy trong C, đây là kiến thức nâng cao nên trong bài này mình chỉ nói đơn giản thôi nhé, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì nên tham khảo series giải thuật đệ quy.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm đệ quy trong C là gì?

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm đệ quy là hàm sẽ gọi lại chính nó trong phần thân của hàm. Nó sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn nếu không có điều kiện dừng gọi đệ quy.

Trong ví dụ dưới đây thì hàm recurse chính là một hàm đệ quy, bởi trong thân của hàm đó gọi lại chính nó.

void recurse()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}

int main()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}

Ví dụ: Viết chương trình tính tổng các số từ 1 tới n (n được nhập từ bàn phím).

Bài này ta có thể giải bằng vòng lặp for như sau:

#include <stdio.h>

int sum(int n){
	int i, sum = 0;
	for (i = 0; i <= n; i++){
 		sum += i;	
	}
	return sum;
}

int main() {
 	int n, s;
 	printf("Nhap vao so nguyen n: ");
 	scanf("%d", &n);
	s = sum(n);
	printf("Tong la %d \d", s);
}

Nếu phân tích kỹ hơn thì ta:

 • Nếu n = 1 thì sẽ return về 1.
 • Nếu n lớn hơn 1 thì sum = n + sum(n-1).

Giả sử n = 5 thì:

 • sum(5) = 5 + sum(4)
 • sum(4) = 4 + sum(3)
 • sum(3) = 3 + sum(2)
 • sum(2) = 2 + sum(1)
 • sum(1) = 1

Kết quả: sum(5) = 5 + 4 + 3 + 2 +1

 • => Điều kiện dừng đệ quy là khi n = 1.
#include <stdio.h>
int sum(int n) {
  if (n != 0)
    // Ham sum() goi lai chinh no
    return n + sum(n-1); 
  else
    return n;
}

int main() {
  int n, result;

  printf("Nhap vao so nguyen: ");
  scanf("%d", &n);

  result = sum(n);

  printf("sum = %d", result);
  return 0;
}

2. Khử đệ quy trong C

Vì giải thuật đệ quy tốn rất nhiều tài nguyên để xử lý, vì vậy người ta tìm cách không sử dụng đệ quy mà vẫn giải quyết được bài toán, thao tác này ta gọi là khử đệ quy.

Như ở ví dụ phần 1 mình có giải bằng hai cách,

 • Dụng đệ quy
 • Dùng vòng lặp for => đây là khử đệ quy

Mình xin kết thúc bài học tại đây. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy tham khảo series giải thuật đệ quy mà mình có nói ở đầu bài nhé.

 • sum(4) = 4 + sum(3)

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top