BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm đệ quy trong C, đây là kiến thức nâng cao nên trong bài này mình chỉ nói đơn giản thôi nhé, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì nên tham khảo series giải thuật đệ quy.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm đệ quy trong C là gì?

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm đệ quy là hàm sẽ gọi lại chính nó trong phần thân của hàm. Nó sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn nếu không có điều kiện dừng gọi đệ quy.

Trong ví dụ dưới đây thì hàm recurse chính là một hàm đệ quy, bởi trong thân của hàm đó gọi lại chính nó.

void recurse()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}

int main()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}

Ví dụ: Viết chương trình tính tổng các số từ 1 tới n (n được nhập từ bàn phím).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài này ta có thể giải bằng vòng lặp for như sau:

#include <stdio.h>

int sum(int n){
	int i, sum = 0;
	for (i = 0; i <= n; i++){
 		sum += i;	
	}
	return sum;
}

int main() {
 	int n, s;
 	printf("Nhap vao so nguyen n: ");
 	scanf("%d", &n);
	s = sum(n);
	printf("Tong la %d \d", s);
}

Nếu phân tích kỹ hơn thì ta:

 • Nếu n = 1 thì sẽ return về 1.
 • Nếu n lớn hơn 1 thì sum = n + sum(n-1).

Giả sử n = 5 thì:

 • sum(5) = 5 + sum(4)
 • sum(4) = 4 + sum(3)
 • sum(3) = 3 + sum(2)
 • sum(2) = 2 + sum(1)
 • sum(1) = 1

Kết quả: sum(5) = 5 + 4 + 3 + 2 +1

 • => Điều kiện dừng đệ quy là khi n = 1.
#include <stdio.h>
int sum(int n) {
  if (n != 0)
    // Ham sum() goi lai chinh no
    return n + sum(n-1); 
  else
    return n;
}

int main() {
  int n, result;

  printf("Nhap vao so nguyen: ");
  scanf("%d", &n);

  result = sum(n);

  printf("sum = %d", result);
  return 0;
}

2. Khử đệ quy trong C

Vì giải thuật đệ quy tốn rất nhiều tài nguyên để xử lý, vì vậy người ta tìm cách không sử dụng đệ quy mà vẫn giải quyết được bài toán, thao tác này ta gọi là khử đệ quy.

Như ở ví dụ phần 1 mình có giải bằng hai cách,

 • Dụng đệ quy
 • Dùng vòng lặp for => đây là khử đệ quy

Mình xin kết thúc bài học tại đây. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy tham khảo series giải thuật đệ quy mà mình có nói ở đầu bài nhé.

 • sum(4) = 4 + sum(3)

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top