Giải thuật đệ quy

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Giải thuật đệ quy nằm trong chuyên mục Giải thuật, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Danh sách bài viết
Hàm đệ quy là gì? Hoạt động ra sao?
Đệ quy tuyến tính (Linear Recursion)
Đệ quy đuôi (Tail Recursion)
Đệ quy nhị phân (Binary Recursion)
Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion)
Đệ quy lồng (Nested Recursion)
Đệ quy tương hỗ (Mutual Recursion)
Bài toán tháp Hà Nội: Sử dụng đệ quy để giải