GIẢI THUẬT ĐỆ QUY
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion)

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trong các hàm đệ quy tiếp theo đó chính là đệ quy đa tuyến (Expenential Recursion).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một thuật toán được sử dụng khá nhiều trong các bài toán về sắp xếp.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đệ quy đa tuyến là gì? một vài ví dụ sử dụng đệ quy đa tuyến.

1. Đệ quy đa tuyến là gì?

Một hàm được gọi là đệ quy đa tuyến nếu mỗi lần gọi đệ quy nó phát sinh ra khoảng n lần gọi đệ quy khác. Thông thường câu lệnh gọi đệ quy được đặt trong các vòng lặp.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ chúng ta có một hàm đệ quy đa tuyến như sau:

void daTuyen(int i, int n, int *X)
{
  int val;  
  for (val = 0; val < 2; val++)
  {
    X[i] = val;
    if (i == (n-1))   
    {
      int j;
      for(j = 0; j < n; j ++)   
      {
        cout<< X[j];
      }
      cout<<"\n";
    }
    else      
    {
      daTuyen(i+1, n, X); 
    }
  }
}

Đây là một hàm tìm các dãy nhị phân có chiều dài n. Như các bạn thấy trong hàm có sử dụng vòng lặp và thực hiện gọi đệ quy ngay trong vòng lặp.

Cơ chế hoạt động của nó tương tự các hàm đệ quy khác, thay vào đó nó chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần hơn mà thôi. Các bạn có thể thao khảo cơ chế hoạt động của các hàm đệ quy tại đây.

Bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu một vài ví dụ áp dụng hàm đệ quy đa tuyến để có thế hiểu rõ hơn về nó nhé.

2. Ví dụ 1 đệ quy đa tuyến

Ở ví dụ đầu tiên mình sẽ thực hiện bài toán tìm tất cả các dãy nhị phân có chiều dài n nhập từ bàn phím.

Hàm dayNhiPhan()

void dayNhiPhan(int i, int n, int *X)
{
  int val;  // val là các giá trị có thể gán cho các vị trí trong x
  for (val = 0; val < 2; val++)   // val có thể nhận hai giá trị là 0 và 1
  {
    X[i] = val;
 
    if (i == (n-1))     // nếu i là phần tử cuối của dãy
    {
      int j;
      for(j = 0; j < n; j ++)     // thì tin ra nhị phân mới tìm được
      {
        cout<<X[j];
      }
      cout<<"\n";
    }
 
    else       // nếu i chưa phải là phần tử cuối thì gán cho i sau là i+1.
    {
      dayNhiPhan(i+1, n, X); // gọi đệ quy tiếp tục thực hiện hàm
    }
  }
}

Mình đã chú thích rất rõ ràng trong hàm, các bạn hãy đọc kỹ để hiểu rõ hơn nhé.

Full code:

#include<stdio.h>
#include<iostream>
using namespace std;
void dayNhiPhan(int i, int n, int *X)
{
  int val;  // val là các giá trị có thể gán cho các vị trí trong x
  for (val = 0; val < 2; val++)   // val có thể nhận hai giá trị là 0 và 1
  {
    X[i] = val;
 
    if (i == (n-1))     // nếu i là phần tử cuối của dãy
    {
      int j;
      for(j = 0; j < n; j ++)     // thì tin ra nhị phân mới tìm được
      {
        cout<<X[j];
      }
      cout<<"\n";
    }
 
    else       // nếu i chưa phải là phần tử cuối thì gán cho i sau là i+1.
    {
      dayNhiPhan(i+1, n, X); // gọi đệ quy tiếp tục thực hiện hàm
    }
  }
}

int main()
{
  int n;
  cout<<"Nhập n : ";  
  cin>>n;
 
  int X[n];  
  cout<<"Dãy nhị phân có độ dài "<<n<<" là:\n";
  dayNhiPhan(0, n, X); 
 
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

vi du de qui da tuyen 1 PNG

3. Ví dụ 2 đệ quy đa tuyến

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện sắp xếp các số trong mảng M, sử dụng đệ quy đa tuyến để sắp xếp. Với các phần tử trong mảng M được nhập từ người dùng.

Hàm sort()

void sort(int arr[], int n, int i){
 int j, swap;
 //thực hiện vòng lặp để sắp xếp các phần tử
 for(j = i + 1; j < n; j++){
  if(arr[i] > arr[j]){ // Nếu phần tử trước lớn hơn phần tử sau thì thực hiện tráo đổi vị trí giữa hai phần tử
   swap = arr[i];
   arr[i] = arr[j];
   arr[j] = swap;
  }
  sort(arr, n, i + 1);//Tiếp tục gọi đệ quy và thực hiện đến khi hàm kết thúc
 }
}

Mình đã giải thích từng dòng lệnh trong hàm, các bạn có thể chạy tay hàm này để có thể hiểu được từng bước hoạt động của nó. Ở các bài trước mình đã biểu diễn cơ chế hoạt động một cách cụ thể thông qua Stack và cây.

Full code:

#include<stdio.h>
#include<iostream>
using namespace std;
/* hàm xuất các phần tử trong mảng */
void printArr(int arr[], int n){
 for(int i = 0; i < n; i++) //chạy vòng lặp từng phần tử trong mảng
  cout<<arr[i]<<"\t"; // xuất các phần tử trong mảng
 cout<<endl;
}
/* hàm sắp xếp các phần tử trong mảng */
void sort(int arr[], int n, int i){
 int j, swap;
 //thực hiện vòng lặp để sắp xếp các phần tử
 for(j = i + 1; j < n; j++){
  if(arr[i] > arr[j]){ // Nếu phần tử trước lớn hơn phần tử sau thì thực hiện tráo đổi vị trí giữa hai phần tử
   swap = arr[i];
   arr[i] = arr[j];
   arr[j] = swap;
  }
  sort(arr, n, i + 1);//Tiếp tục gọi đệ quy và thực hiện đến khi hàm kết thúc
 }
}
 
int main()
{
  int n;
  int a[n];
  do{
    cout << "\nNhập vào số lượng phần tử có trong mảng: ";
    cin >> n;
  }while(n <= 0); 
   
  for(int i = 0;i < n;i++){
    cout<<"a["<<i<<"]=";
    cin >> a[i];
  };
   sort(a, n, 0);
  cout<<"Mảng sau khi được sắp xếp: \n";
  printArr(a, n);
 
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

vi du de qui da tuyen 2 PNG

Kết luận

Trên đây mình đã thực hiện hai ví dụ về việc sử dụng đệ quy đa tuyến. Các bạn hãy luyện tập bằng cách chạy tay các bài tập trên để nắm rõ các bước thực hiện của nó. Nếu các bạn thực hiện nhiều lần và thành thạo, điều đó giúp các bạn nhớ rất lâu và có một tư duy logic tốt.

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top