NGĂN XẾP STACK
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ được sử dụng nhiều trong lập trình đó chính là cấu trúc Stack. Đây là một cấu trúc lưu trữ với cơ chế khá là quen thuộc với chúng ta.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu trúc Stack là gì? Và nó hoạt động như thế nào và có những thao tác nào đối với Stack.

1. Ngăn xếp Stack là gì?

Stack là một kiểu danh sách tuyến tính đặc biệt mà phép bổ sung và phép loại bỏ luôn luôn được thực hiện ở một đầu (gọi là đỉnh).

Hay còn có một định nghĩa khác: Ngăn xếp Stack là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng làm việc theo nguyên lý vào sau ra trước LIFO (last in first out).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Stack1 PNG

Ví dụ Stack trong thực tế: Khi chúng ta bỏ các cái bánh vào một chiếc hộp, hành động bỏ vào tương tự như Push trong Stack, vì chúng ta sẽ bỏ lần lượt từng cái bánh vào trên đỉnh của chiếc hộp. Và khi ta muốn lấy bánh ra ta cũng sẽ phải lấy cái ở trên đỉnh ra trước, hành động này tương tự như Pop trong Stack.

Một ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu dạng thùng chứa (container) của các phần tử (thường được gọi là các Node). Có hai thao tác cơ bản là push pop.

 • Push bổ sung một phần tử vào đỉnh (top) của ngăn xếp, nghĩa là nó sẽ được thêm vào sau các phần tử đã có sẵn trong ngăn xếp.
 • Pop giải phóng và trả về phần tử đang đứng ở đỉnh của ngăn xếp. Phần tử sau khi được lấy sẽ bị xóa khỏi ngăn xếp.

Ngoài ra, Stack cũng có một số thao tác bổ trợ khác:

 • isEmpty(): Kiểm tra xem stack có rỗng hay không.
 • Top(): Trả về giá trị của phần tử nằm ở đầu Stack mà không hủy nó khỏi Stack. Nếu Stack rỗng thì thông báo và không thực hiện được thao tác này.

2. Mô tả Stack

Trong phần này mình sẽ mô tả Stack bằng hai cách: mô tả Stack bằng mảng và mô tả Stack bằng danh sách liên kết đơn. Các bạn hãy xem hai cách này có gì giống và khác nhau nhé.

Mô tả Stack bằng mảng

Khi mô tả Stack bằng mảng, ta có một số đặc điểm sau:

 • Việc bổ sung một phần tử vào Stack tương đương với việc thêm một phần tử ở cuối mảng.
 • Việc loại bỏ một phần tử khỏi Stack tương đương với việc loại bỏ một phân tử ở cuối mảng.
 • Stack sẽ bị tràn nếu bổ sung vào mảng đã đầy.
 • Stack là rỗng khi số phần tử thực sự đang chưa trong mảng = 0.

Mô tả Stack bằng danh sách liên kết đơn

Khi mô tả Stack bằng danh sách liên kết đơn, ta cũng có một số đặc điểm sau:

 • Việc bổ sung một phần tử vào Stack tương đương với việc thêm một phần tử vào cuối danh sách (insertlast).
 • Việc loại bỏ một phần tử trong Stack cũng tương đương với việc loại bỏ một phần tử ở cuối danh sách.
 • Stack bị tràn khi vùng không gian nhớ dùng cho các biến động không còn đủ để thêm một phần tử mới. Tuy nhiên việc kiểm tra này rất khó bởi nó phụ thuộc vào máy tính và ngôn ngữ lập trình. Vì vậy khi cài đặt ta có thể bỏ qua việc kiểm tra Stack tràn.

3. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc Stack là gì? và cách hoạt động của nó theo cơ chế LIFO như thế nào. Đây là một cấu trúc được sử dụng rất nhiều trong lập trình vì vậy các bạn hãy tìm hiểu và học thật kỹ nó nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác trong Stack sử dụng mảng, hãy chú ý theo dõi !!!

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Tìm kiếm phần tử k trong danh sách liên kết đôi

Tìm kiếm phần tử k trong danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tìm kiếm một phần tử k trong…

Top