BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Lịch sử và đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lịch sử phát triển và những đặc tính của ngôn ngữ C, sức mạnh thực sự của C, để từ đó biết được tại sao các trường đại học lại sử dụng ngôn ngữ C đẻ giảng dạy, tạo nền tảng tư duy lập trình cho sinh viên.

I. Lịch sử phát triển ngôn ngữ C

Ngôn ngữ lập trình C ra đời tại phòng thí nghiệm BELL của tập đoàn AT & T(American Telephone & Telegraph), Hoa Kỳ. Do Brian W.Kernighan và Dennis Ritchie phát triển vào đầu những năm 1970 và hoàn thành vào năm 1972.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dennis Ritchie được biết đến như là cha đẻ của lập ngôn ngữ C

Nó được phát triển để khắc phục các vấn đề của các ngôn ngữ trước đây như B, BCPL, v.v.

Ban đầu, ngôn ngữ C được phát triển để sử dụng trong hệ điều hành UNIX. Nó kế thừa nhiều tính năng của các ngôn ngữ trước đây như B và BCPL.

Dưới đây là các ngôn ngữ lập trình được phát triển trước ngôn ngữ C:

Language Year Developed By
Algol 1960 International Group
BCPL 1967 Martin Richard
B 1970 Ken Thompson
Traditional C 1972 Dennis Ritchie
K & R C 1978 Kernighan & Dennis Ritchie
ANSI C 1989 ANSI Committee
ANSI/ISO C 1990 ISO Committee
C99 1999 Standardization Committee

II. Đặc điểm của ngôn ngữ C

C là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi. Nó cung cấp nhiều tính năng được đưa ra dưới đây.

  • Đơn giản
  • Độc lập hoặc di động với máy
  • Ngôn ngữ lập trình trung cấp
  • Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc
  • Thư viện phong phú
  • Quản lý bộ nhớ
  • Tốc độ nhanh
  • Con trỏ
  • Đệ quy
  • Mở rộng

1) Đơn giản

C là một ngôn ngữ đơn giản theo hướng cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc (chia vấn đề thành nhiều phần nhỏ), ngoài ra nó còn có tập hợp phong phú các hàm thư viện, kiểu dữ liệu, v.v...

2) Độc lập hoặc di động với máy

Không giống như hợp ngữ(assembly), các chương trình C có thể được thực thi trên các máy khác nhau với một số thay đổi cụ thể của máy. Do đó, C là một ngôn ngữ độc lập máy.

3) Ngôn ngữ lập trình trung cấp

Mặc dù, C được dự định sử dụng để lập trình cấp thấp, nó được dùng để phát triển các ứng dụng hệ thống như nhân hệ điều hành, trình điều khiển, v.v... tuy nhiên cũng hỗ trợ các tính năng của ngôn ngữ cấp cao. Đó là lý do tại sao nó được gọi là ngôn ngữ trung cấp.

4) Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc

C là ngôn ngữ lập trình theo nghĩa chúng ta chia chương trình thành các phần bằng cách sử dụng hàm, vì thế nó dễ hiểu và dễ chỉnh sửa. Ngoài ra, vì sử dụng các hàm nên code C cũng có khả năng tái sử dụng.

5) Thư viện phong phú

C cung cấp nhiều thư viện có sẵn giúp việc phát triển ứng dụng trở nên nhanh chóng hơn.

6) Quản lý bộ nhớ

Nó hỗ trợ nhiều tính năng của Cấp phát bộ nhớ động. Trong ngôn ngữ C, chúng ta có thể giải phóng một bộ nhớ được cấp phát tại thời điểm bất kỳ bằng cách gọi hàm free().

7) Tốc độ nhanh

Thời gian biên dịch và thực thi của ngôn ngữ C là nhanh do các hàm sẵn có ít hơn vì thế đỡ tốn tài nguyên hơn.

8) Con trỏ

C cung cấp tính năng con trỏ, chúng ta có thể tương tác trực tiếp với bộ nhớ bằng việc sử dụng con trỏ và có thể sử dụng con trỏ cho bộ nhớ, cấu trúc, hàm, mảng,v.v...

9) Đệ quy

Trong C, chúng ta có thể gọi hàm ngay bên trong bản thân hàm đó. Nó cung cấp những mã có khả năng sử dụng lại cho mỗi hàm.

10) Mở rộng

Ngôn ngữ C có khả năng mở rộng vì nó dễ dàng nhận một tính năng mới

Tóm lại: Với những đặc tính nổi bật trên ngôn ngữ C là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong các hệ điều hành và phát triển hệ thống nhúng hiện nay.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top