BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Ngôn ngữ lập trình C là gì?

Chuỗi bài giảng hướng dẫn lập trình C được thiết kế chuyên nghiệp với cách tiếp cận phù hợp cho người mới bắt đầu. Để giúp bạn hiểu bài giảng một cách dễ dàng, chúng tôi giải thích từng chủ đề với các ví dụ cụ thể.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ngôn ngữ C được phát triển bởi Dennis Ritchie với mục đích nhằm tạo các ứng dụng hệ thống giúp tương tác trực tiếp với các thiết bị phần cứng như trình điều khiển, nhân hệ điều hành,v.v..

I. Ngôn ngữ C là gì?

Lập trình C được coi là cơ sở cho các ngôn ngữ lập trình khác, đó là lý do tại sao nó được gọi là ngôn ngữ mẹ đẻ và được đưa vào giảng dạy tại nhiều trường đại học.

Nó có thể được định nghĩa theo các cách sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Ngôn ngữ căn bản
 • Ngôn ngữ lập trình hệ thống
 • Ngôn ngữ lập trình hướng quy trình
 • Ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc
 • Ngôn ngữ lập trình trung cấp

1) C là ngôn ngữ mẹ đẻ

Ngôn ngữ C được coi là ngôn ngữ mẹ đẻ của tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện đại vì hầu hết các trình biên dịch, JVM, hệ điều hành , ... đều được viết bằng ngôn ngữ C và hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều dựa trên cú pháp C. Ví dụ: C ++, Java, C # , v.v.

Nó cung cấp các khái niệm cốt lõi như mảng, chuỗi, hàm, xử lý tệp, v.v. đang được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ như C ++, Java, C #, v.v.

2) C là ngôn ngữ lập trình hệ thống

Một ngôn ngữ lập trình hệ thống được sử dụng để tạo ra phần mềm hệ thống. Ngôn ngữ C là ngôn ngữ lập trình hệ thống vì nó có thể được sử dụng để thực hiện lập trình bậc thấp (Ví dụ: trình điều khiển và nhân hệ điều hành ). Nó thường được sử dụng để tạo các thiết bị phần cứng, hệ điều hành, trình điều khiển, v.v.Ví dụ: Hệ điều hành Linux được viết bằng C.

Nó không thể được sử dụng để lập trình mạng như Java, .Net, PHP, v.v.

3) C là ngôn ngữ quy trình

Một quy trình được định nghĩa bởi các hàm, phương thức, chương trình, chương trình con, v.v ... Một ngôn ngữ quy trình chỉ định một loạt các bước để chương trình giải quyết vấn đề, nó chia nhỏ chương trình thành các chức năng, cấu trúc dữ liệu, v.v.

C là một ngôn ngữ quy trình. Trong C, các biến và hàm nguyên mẫu phải được khai báo trước khi sử dụng.

4) C là ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc

Một ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc là con của ngôn ngữ quy trình. Cấu trúc có nghĩa là chia chương trình thành các phần hoặc khối để có thể dễ hiểu

Trong ngôn ngữ C, chúng ta chia chương trình thành các phần bằng cách sử dụng các hàm. Nó làm cho chương trình dễ hiểu và sửa đổi hơn.

5) C là ngôn ngữ lập trình cấp trung

C được coi là ngôn ngữ cấp trung vì nó hỗ trợ tính năng của cả ngôn ngữ bậc thấp và bậc cao. Chương trình ngôn ngữ C được chuyển đổi thành mã máy, nó hỗ trợ con trỏ số học (bậc thấp), nhưng nó độc lập với máy (một tính năng của bậc cao).

Ngôn ngữ bậc thấp dành riêng cho một máy, tức là phụ thuộc vào máy. Nó phụ thuộc vào máy, chạy nhanh, nhưng nó không hề dễ hiểu.

Ngôn ngữ cấp cao không dành riêng cho một máy, tức là độc lập với máy, nhưng tương đối dễ hiểu.

Ví dụ:

File: main.c
#include <stdio.h> 
int main() { 
  printf("Hello C Programming\n"); 
  return 0; 
} 

Trong chuỗi bài giảng về lập trình C tất cả các chương trình C được viết với trình biên dịch C nên bạn có thể nhanh chóng thay đổi C code.

II. Điều kiện tiên quyết để học ngôn ngữ C

Điều kiện cần

Trước khi học lập trình C, bạn phải có kiến thức cơ bản về Tin học.

Độc giả

Bài giảng hướng dẫn lập trình C của chúng tôi được thiết kế để giúp người mới bắt đầu và các chuyên gia.

Lưu ý

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ sai lầm nào trong Hướng dẫn ngôn ngữ C này. Nhưng nếu có bất kỳ sai lầm, xin vui lòng gửi vấn đề trong mẫu liên hệ.

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top