Home > C / C++ > Học C++ > Bài tập vòng lặp while và do while trong C++
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Trong bài này mình sẽ tổng hợp các bài tâp vòng lặp while trong C++, bên cạnh mỗi bài mình cũng sẽ hướng dẫn giải bài tập bằng vòng lặp do while trong C++.

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng vòng lặp do while để thay thế. Tuy nhiên, theo cá nhân mình thì bạn chỉ nên sử dụng vòng lặp do while khi bài toán yêu cầu phải lặp tối thiểu một lần.

Sau đây mình xin tổng hợp một số bài tập C++ đơn giản nhưng sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng lập trình của mình rất nhiều.

1. Bài tập vòng lặp while C++ thứ nhất

Đầu tiên hãy giải một bài cực kì đơn giản như sau:

Bài tập 1: Hãy sử dụng vòng lặp while và do while để in ra các số từ 1 đến 100.

While + do while
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i = 1;
  
  // Vong lap while
  while (i <= 100){
    cout << i << endl;
    i++;	
  }
  
  // Vong lap do while
  i = 1;
  do {
    cout << i << endl;
    i++;
  }
  while (i <= 100);
}

Tăng độ khó lên một xíu nhé.

Bài tập 2: In ra tất cả số chẵn từ 1 đến 100.

Bài này có hai cách giải như sau:

 • Cách thứ nhất là lặp với bước nhảy là 2,
 • Cách thứ hai là lặp với bước nhảy 1 nhưng phải kiểm tra thêm điều kiện là số chẵn hay số lẻ.

Mình sẽ giải cách 1 vì nó tối ưu hơn.

While
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i = 2;
  
  // Vong lap while
  while (i <= 100){
    cout << i << endl;
    i += 2;	
  }
}
Do while
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i = 2;
  // Vong lap do while
  do {
    cout << i << endl;
    i += 2;
  }
  while (i <= 100);
}

2. Bài tập vòng lặp while C++ thứ hai

Bài này sẽ hấp dẫn hơn một chút xíu.

Đề bài: Hãy viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nếu người dùng nhập số khác thì yêu cầu nhập lại.

Đây là bài tập sử dụng vòng lặp nhưng không biết trước tổng số lần lặp là bao nhiêu, vì vậy ta chỉ có thể giải nó bằng vòng lặp while hoặc do while trong C++.

While
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int num;
  
  while (true){
    cout << "Vui long nhap trong khoang 1 den 100: ";
    cin >> num;
    
    if (num >= 1 && num <= 100){
      break;
    }
    else {
      cout << "Ban nhap sai roi, hay nhap lai ..." << endl;
    }
  }
  
  cout << "So ban vua nhap la " << num << endl;
}
Do while
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int num;
  
  do {
    cout << "Vui long nhap trong khoang 1 den 100: ";
    cin >> num;
    
    if (num >= 1 && num <= 100){
    	break;
    }
    else {
    	cout << "Ban nhap sai roi, hay nhap lai ..." << endl;
    }
  } while (true);
  
  cout << "So ban vua nhap la " << num << endl;
}

Đây là bài tập chúng ta thường sử dụng để kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào, nếu nhập không đúng thì yêu cầu nhập lại.

3. Bài tập vòng lặp while C++ thứ ba

Sử dung vòng lặp while để lặp qua các phần tử trong mảng.

Đề bài: Cho một mảng có độ dài 10 phần tử các số nguyên. Hãy viết chương trình C++ bằng cách sử dụng vòng lặp while để yêu cầu người dùng nhập dữ liệu cho mảng đó, sau đó sử dụng do while để in các phần tử lên màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main () {
  int numbers[10];
  
  cout << "Nhap phan tu cho mang." << endl;
  
  // Nhap phan tu
  int i = 0;
  while (i < 10){
  	cout << "Nhap phan tu thu " << i << ": ";
  	cin >> numbers[i];
  	i++;
  }
  
  // In gia tri cac phan tu
  i = 0;
  do {
  	cout << numbers[i] << endl;
  	i++;
  } while (i < 10);
  
  return 1;
}

Đúng ra bài này không nên giải bằng vòng lặp do while, bởi đây là vòng lặp sẽ được lặp ít nhất một lần, nên trường hợp mảng không có phần tử nào thì sẽ sinh lỗi. Tuy nhiên, vì ta khai báo 10 phần tử nên vẫn có thể sử dụng được vòng lặp do while để giải bài tập.

4. Bài tập vòng lặp while C++ thứ tư

Như mình có nói trong bài lý thuyết, vòng lặp while sử dụng trong trường hợp không biết tổng số lần lặp là bao nhiêu. Để chứng minh điều đó thì mình sẽ đưa ra một bài tập thế này.

Đề bài: Hãy viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số bất kì và in số đó lên màn hình. Nếu người dùng nhập vào số 0 thì thoát chương trình, ngược lại thì nhập liên tục.

Như bạn thấy, đây là dạng bài mà ta không hề biết trước tổng số lần lặp là bao nhiêu.

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main () {
  int num;
  while (true){
  	cout << "Vui long nhap vao so bat ki, nhap 0 de thoat: ";
  	cin >> num;
  	
  	if (num == 0){
	  break;
	}
    else {
      cout << "So ban vua nhap la " << num << endl;
  	}
  }
  
  return 1;
}

Bạn hãy chạy thử để test nhé.

Lời kết: Trên là tổng hợp những bài tập vòng lặp while trong C++ cơ bản nhất, giúp bạn tiếp cận với ngôn ngữ lập trình C++ dễ dàng. Vì mình còn rất nhiều dạng bài tập khác nên nếu bạn muốn làm thêm thì hãy xem trong chuyên mục bài tập c++ nhé.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP