STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Trong bài này mình sẽ tổng hợp các bài tâp vòng lặp while trong C++, bên cạnh mỗi bài mình cũng sẽ hướng dẫn giải bài tập bằng vòng lặp do while trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng vòng lặp do while để thay thế. Tuy nhiên, theo cá nhân mình thì bạn chỉ nên sử dụng vòng lặp do while khi bài toán yêu cầu phải lặp tối thiểu một lần.

Sau đây mình xin tổng hợp một số bài tập C++ đơn giản nhưng sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng lập trình của mình rất nhiều.

1. Bài tập vòng lặp while C++ thứ nhất

Đầu tiên hãy giải một bài cực kì đơn giản như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài tập 1: Hãy sử dụng vòng lặp while và do while để in ra các số từ 1 đến 100.

While + do while
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i = 1;
  
  // Vong lap while
  while (i <= 100){
    cout << i << endl;
    i++;	
  }
  
  // Vong lap do while
  i = 1;
  do {
    cout << i << endl;
    i++;
  }
  while (i <= 100);
}

Tăng độ khó lên một xíu nhé.

Bài tập 2: In ra tất cả số chẵn từ 1 đến 100.

Bài này có hai cách giải như sau:

 • Cách thứ nhất là lặp với bước nhảy là 2,
 • Cách thứ hai là lặp với bước nhảy 1 nhưng phải kiểm tra thêm điều kiện là số chẵn hay số lẻ.

Mình sẽ giải cách 1 vì nó tối ưu hơn.

While
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i = 2;
  
  // Vong lap while
  while (i <= 100){
    cout << i << endl;
    i += 2;	
  }
}
Do while
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i = 2;
  // Vong lap do while
  do {
    cout << i << endl;
    i += 2;
  }
  while (i <= 100);
}

2. Bài tập vòng lặp while C++ thứ hai

Bài này sẽ hấp dẫn hơn một chút xíu.

Đề bài: Hãy viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nếu người dùng nhập số khác thì yêu cầu nhập lại.

Đây là bài tập sử dụng vòng lặp nhưng không biết trước tổng số lần lặp là bao nhiêu, vì vậy ta chỉ có thể giải nó bằng vòng lặp while hoặc do while trong C++.

While
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int num;
  
  while (true){
    cout << "Vui long nhap trong khoang 1 den 100: ";
    cin >> num;
    
    if (num >= 1 && num <= 100){
      break;
    }
    else {
      cout << "Ban nhap sai roi, hay nhap lai ..." << endl;
    }
  }
  
  cout << "So ban vua nhap la " << num << endl;
}
Do while
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int num;
  
  do {
    cout << "Vui long nhap trong khoang 1 den 100: ";
    cin >> num;
    
    if (num >= 1 && num <= 100){
    	break;
    }
    else {
    	cout << "Ban nhap sai roi, hay nhap lai ..." << endl;
    }
  } while (true);
  
  cout << "So ban vua nhap la " << num << endl;
}

Đây là bài tập chúng ta thường sử dụng để kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào, nếu nhập không đúng thì yêu cầu nhập lại.

3. Bài tập vòng lặp while C++ thứ ba

Sử dung vòng lặp while để lặp qua các phần tử trong mảng.

Đề bài: Cho một mảng có độ dài 10 phần tử các số nguyên. Hãy viết chương trình C++ bằng cách sử dụng vòng lặp while để yêu cầu người dùng nhập dữ liệu cho mảng đó, sau đó sử dụng do while để in các phần tử lên màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main () {
  int numbers[10];
  
  cout << "Nhap phan tu cho mang." << endl;
  
  // Nhap phan tu
  int i = 0;
  while (i < 10){
  	cout << "Nhap phan tu thu " << i << ": ";
  	cin >> numbers[i];
  	i++;
  }
  
  // In gia tri cac phan tu
  i = 0;
  do {
  	cout << numbers[i] << endl;
  	i++;
  } while (i < 10);
  
  return 1;
}

Đúng ra bài này không nên giải bằng vòng lặp do while, bởi đây là vòng lặp sẽ được lặp ít nhất một lần, nên trường hợp mảng không có phần tử nào thì sẽ sinh lỗi. Tuy nhiên, vì ta khai báo 10 phần tử nên vẫn có thể sử dụng được vòng lặp do while để giải bài tập.

4. Bài tập vòng lặp while C++ thứ tư

Như mình có nói trong bài lý thuyết, vòng lặp while sử dụng trong trường hợp không biết tổng số lần lặp là bao nhiêu. Để chứng minh điều đó thì mình sẽ đưa ra một bài tập thế này.

Đề bài: Hãy viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số bất kì và in số đó lên màn hình. Nếu người dùng nhập vào số 0 thì thoát chương trình, ngược lại thì nhập liên tục.

Như bạn thấy, đây là dạng bài mà ta không hề biết trước tổng số lần lặp là bao nhiêu.

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main () {
  int num;
  while (true){
  	cout << "Vui long nhap vao so bat ki, nhap 0 de thoat: ";
  	cin >> num;
  	
  	if (num == 0){
	  break;
	}
    else {
      cout << "So ban vua nhap la " << num << endl;
  	}
  }
  
  return 1;
}

Bạn hãy chạy thử để test nhé.

Lời kết: Trên là tổng hợp những bài tập vòng lặp while trong C++ cơ bản nhất, giúp bạn tiếp cận với ngôn ngữ lập trình C++ dễ dàng. Vì mình còn rất nhiều dạng bài tập khác nên nếu bạn muốn làm thêm thì hãy xem trong chuyên mục bài tập c++ nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top