SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính chu vi và diện tích hình tròn

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để tính chu vi và diện tích hình tròn bằng C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá đơn giản và thường gặp khi học ngôn ngữ lập trình C++, chỉ cần sử dụng một vài toán tử và công thức tính diện tích và chu vi là được.

Trước khi vào ví dụ hãy cùng xem công thức tính chu vi và diện tích hình tròn:

 • Công thức tính chu vi hình tròn: C = 2 * R * PI
 • Công thức tính diện tích hình tròn: S = R * R * PI

Chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn.

Để tính diện tích và chu vi chúng ta phải biết bán kính hình tròn. Chương trình sẽ nhắc người dùng nhập bán kính và dựa trên đầu vào, nó sẽ tính toán các giá trị. Để làm cho nó đơn giản hơn, mình đã lấy giá trị PI tiêu chuẩn là 3,14 (không đổi) trong chương trình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
  int circle_radius;
  float PI_VALUE=3.14, circle_area, circle_circumf;

  //Yêu cầu người dùng nhập vào bán kính
  cout<<"Nhập vào bán kính R: ";
  cin>>circle_radius;

  //tính diện tích
  circle_area = PI_VALUE * circle_radius * circle_radius;
  cout<<"Diện tích hình tròn là: "<<circle_area;

  //tính chu vi
  circle_circumf = 2 * PI_VALUE * circle_radius;
  cout<<"\nChu vi hình tròn là: "<<circle_circumf;
  
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

cv dt hinh tron JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top