SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số lớn nhất trong 3 số trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số lớn nhất trong ba số trong C++. Đây là một bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững hơn về câu lệnh If, Else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: Chương trình tìm số lớn nhất trong ba số trong C++

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào ba số nguyên, sau đó dùng khôi câu lệnh If, Else để thực hiện công việc so sánh. Và cuối cùng là hiển thị kết quả lớn nhất ra màn hình.

Đối với bài tập này có rất nhiều cách giải, dưới đây là một cách giải, các bạn có thể suy nghĩ và thực hiện nhiều cách khác nhau.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num1,num2,num3;
 cout<<"Nhập vào số thứ nhất, số thứ hai và số thứ 3 cần so sánh: \n";
 cin>>num1>>num2>>num3;

  if((num1>num2)&&(num1>num3))
   cout<<num1<<" là số lớn nhất";
  else if((num2>num3)&&(num2>num1))
   cout<<num2<<" là số lớn nhất";
  else
   cout<<num3<<" là số lớn nhất";
  cout<<"\n----------------------------- \n";
  cout<<"chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

so sanh lon nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số lớn nhất trong ba số trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top