banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm độ dài của chuỗi trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để tìm độ dài của chuỗi trong C++. Qua bài này giúp các bạn biết thêm một hàm có sẵn được sử dụng rất phổ biến trong chuỗi là hàm strlen()

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình C++ này chúng ta sẽ tại một chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi rồi thực hiện công việc đếm độ dài của chuỗi. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để có thể hiểu rõ hơn.

Ví dụ: Chương trình để tìm độ dài của chuỗi.

Trong ví dụ này chúng ta sử dụng hàm strlen() vậy nên cần import thư viện include<string.h> vào trước khi sử dụng nó.

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 // khai báo biến chứa độ dài của chuỗi
  int length;
  // tạo một mảng str gồm 100 phần tử
  char str[100],i;
  // yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>str;
  // sử dụng hàm strlen() để đếm ký tự trong chuỗi rồi gán cho biến length
  length = strlen(str);
  // hiển thị độ dài của chuỗi ra màn hình
  cout<<"Độ dài của chuỗi là: "<<length;
  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Giải thích code:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một biến length để chứa độ dài của chuỗi, tạo một mảng str[] để chứa các phần tử trong chuỗi.

Tiếp đến sẽ yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi bằng cách sử dụng câu lệnh cout cin.

Sử dụng hàm strlen() để đếm độ dài của chuỗi str[] rồi gán giá trị vừa đếm được vào biến length.

Cuối cùng hiển thị kết quả ra màn hình.

Kết quả:

dem chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm độ dài của một chuỗi. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top