SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm độ dài của chuỗi trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để tìm độ dài của chuỗi trong C++. Qua bài này giúp các bạn biết thêm một hàm có sẵn được sử dụng rất phổ biến trong chuỗi là hàm strlen()

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình C++ này chúng ta sẽ tại một chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi rồi thực hiện công việc đếm độ dài của chuỗi. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để có thể hiểu rõ hơn.

Ví dụ: Chương trình để tìm độ dài của chuỗi.

Trong ví dụ này chúng ta sử dụng hàm strlen() vậy nên cần import thư viện include<string.h> vào trước khi sử dụng nó.

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 // khai báo biến chứa độ dài của chuỗi
  int length;
  // tạo một mảng str gồm 100 phần tử
  char str[100],i;
  // yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>str;
  // sử dụng hàm strlen() để đếm ký tự trong chuỗi rồi gán cho biến length
  length = strlen(str);
  // hiển thị độ dài của chuỗi ra màn hình
  cout<<"Độ dài của chuỗi là: "<<length;
  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Giải thích code:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một biến length để chứa độ dài của chuỗi, tạo một mảng str[] để chứa các phần tử trong chuỗi.

Tiếp đến sẽ yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi bằng cách sử dụng câu lệnh cout cin.

Sử dụng hàm strlen() để đếm độ dài của chuỗi str[] rồi gán giá trị vừa đếm được vào biến length.

Cuối cùng hiển thị kết quả ra màn hình.

Kết quả:

dem chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm độ dài của một chuỗi. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top