SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số đối xứng trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để kiểm tra số đối xứng. Qua bài tập này giúp các bạn luyện tập nhiều hơn về câu lệnh If, Else và cách sử dụng hàm trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu một số vẫn giữ nguyên, ngay cả khi chúng ta đảo ngược các chữ số của nó thì số đó được gọi là số đối xứng. Ví dụ 12321 là một số đối xứng vì nó vẫn giữ nguyên nếu chúng ta đảo ngược các chữ số của nó.

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẽ hai chương trình C++ để kiểm tra xem số đầu vào có phải là số đối xứng hay không:

 1. Sử dụng vòng lặp while
 2. Sử dụng đệ quy.

Ví dụ 1: Chương trình C++ để kiểm tra số đối xứng sử dụng vòng lặp While.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num, reverse_num=0, remainder,temp;
  cout<<"Nhập vào một số: ";
  cin>>num;
  temp=num;
  while(temp!=0)
  {
   remainder=temp%10;
   reverse_num=reverse_num*10+remainder;
   temp/=10;
  } 
  if(reverse_num==num) 
   cout<<num<<" là số đối xứng";
  else
   cout<<num<<" không phải là số đối xứng";
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

kiem tra so doi xung JPG

Ví dụ 2: Chương trình kiểm tra số đối xứng sử dụng đệ quy.

#include <iostream>
using namespace std;
int check_palindrome(int num){

  static int reverse_num=0,rem;

  if(num!=0){
   rem=num%10;
   reverse_num=reverse_num*10+rem;
   check_palindrome(num/10);
  }
  return reverse_num;
}
int main(){
  int num, reverse_num;
  cout<<"Nhập vào một số: ";
  cin>>num;
  reverse_num = check_palindrome(num);
  if(num==reverse_num)
   cout<<num<<" là số đối xứng";
  else
   cout<<num<<" không phải là số đối xứng";
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

kiem tra so doi xung1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số đối xứng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top