SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Kiểm tra số đối xứng trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để kiểm tra số đối xứng. Qua bài tập này giúp các bạn luyện tập nhiều hơn về câu lệnh If, Else và cách sử dụng hàm trong C++.

Nếu một số vẫn giữ nguyên, ngay cả khi chúng ta đảo ngược các chữ số của nó thì số đó được gọi là số đối xứng. Ví dụ 12321 là một số đối xứng vì nó vẫn giữ nguyên nếu chúng ta đảo ngược các chữ số của nó.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẽ hai chương trình C++ để kiểm tra xem số đầu vào có phải là số đối xứng hay không:

 1. Sử dụng vòng lặp while
 2. Sử dụng đệ quy.

Ví dụ 1: Chương trình C++ để kiểm tra số đối xứng sử dụng vòng lặp While.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num, reverse_num=0, remainder,temp;
  cout<<"Nhập vào một số: ";
  cin>>num;
  temp=num;
  while(temp!=0)
  {
   remainder=temp%10;
   reverse_num=reverse_num*10+remainder;
   temp/=10;
  } 
  if(reverse_num==num) 
   cout<<num<<" là số đối xứng";
  else
   cout<<num<<" không phải là số đối xứng";
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

kiem tra so doi xung JPG

Ví dụ 2: Chương trình kiểm tra số đối xứng sử dụng đệ quy.

#include <iostream>
using namespace std;
int check_palindrome(int num){

  static int reverse_num=0,rem;

  if(num!=0){
   rem=num%10;
   reverse_num=reverse_num*10+rem;
   check_palindrome(num/10);
  }
  return reverse_num;
}
int main(){
  int num, reverse_num;
  cout<<"Nhập vào một số: ";
  cin>>num;
  reverse_num = check_palindrome(num);
  if(num==reverse_num)
   cout<<num<<" là số đối xứng";
  else
   cout<<num<<" không phải là số đối xứng";
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

kiem tra so doi xung1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số đối xứng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top