SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu học các ngôn ngữ lập trình, vì nó là bài tập căn bản để luyện tập.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình sau, người dùng sẽ được yêu cầu nhập Chuỗi chữ thường và chương trình sẽ chuyển đổi nó thành Chuỗi chữ hoa.

Ví dụ: Chương trình C++ để chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa.

Logic theo sau trong chương trình:

Tất cả các ký tự chữ thường (a đến z) có các giá trị ASCII nằm trong khoảng từ 97 đến 122 và các ký tự chữ hoa tương ứng (A đến Z) có giá trị ASCII thấp hơn 32. Ví dụ, ’một người có giá trị ASCII 97 và’ Một người có giá trị ASCII 65 (97-32). Áp dụng tương tự cho các bảng chữ cái khác. Dựa trên logic này, mình đã viết chương trình C dưới đây để chuyển đổi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int main(){
  char str[25];
  int i;
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>str;
  for(i=0;i<=strlen(str);i++){
   if(str[i]>=97&&str[i]<=122)
     str[i]=str[i]-32;
  }
  cout<<"Chuỗi sau khi được chuyển thành chữ hoa là "<<str;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

chuoi chu hoa JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top