SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số âm hay số dương trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra số âm hay số dương trong C++. Đây là một dạng bài tập căn bản, giúp các bạn luyện tập về câu lệnh If, Else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số âm là các số < 0.

Số dương là các số > 0.

Số 0 là một số đặt biệt, nó không phải là số âm cũng không phải là số dương.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: chương trình kiểm tra số âm hay số dương trong C++

Trong ví dụ này chúng ta sẽ nhận một số num từ người dùng, sau đó xét điều kiện cho nó:

 • Nếu num < 0 thì trả về đây là số âm.
 • Nếu num > 0 thì trả về đây là số dương.
 • Và cuối cùng nếu không phải hai trường hợp trên thì trả về số đó không phải là số âm cũng không phải là số dương.
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int num;
  cout<<"Nhập vào số num: ";
  cin>>num;
  if (num > 0)
    cout<<num<<" là số dương \n";
  else if (num < 0)
    cout<< num<<" là số âm \n";
  else
    cout<<num<<" không phải là số âm cũng không phải là số dương \n";
  cout<<"---------------------- \n";
  cout<<"chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả 1:

kiem tra so am 1 JPG

Kết quả 2:

kiem tra so am 2 JPG

Kết quả 3:

kiem tra so am 3 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số âm hay số dương trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top