SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Kiểm tra số âm hay số dương trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra số âm hay số dương trong C++. Đây là một dạng bài tập căn bản, giúp các bạn luyện tập về câu lệnh If, Else.

Số âm là các số < 0.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số dương là các số > 0.

Số 0 là một số đặt biệt, nó không phải là số âm cũng không phải là số dương.

Ví dụ: chương trình kiểm tra số âm hay số dương trong C++

Trong ví dụ này chúng ta sẽ nhận một số num từ người dùng, sau đó xét điều kiện cho nó:

 • Nếu num < 0 thì trả về đây là số âm.
 • Nếu num > 0 thì trả về đây là số dương.
 • Và cuối cùng nếu không phải hai trường hợp trên thì trả về số đó không phải là số âm cũng không phải là số dương.
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int num;
  cout<<"Nhập vào số num: ";
  cin>>num;
  if (num > 0)
    cout<<num<<" là số dương \n";
  else if (num < 0)
    cout<< num<<" là số âm \n";
  else
    cout<<num<<" không phải là số âm cũng không phải là số dương \n";
  cout<<"---------------------- \n";
  cout<<"chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả 1:

kiem tra so am 1 JPG

Kết quả 2:

kiem tra so am 2 JPG

Kết quả 3:

kiem tra so am 3 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số âm hay số dương trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top