SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá đơn giản, vì vậy các bạn hãy nắm vững trước khi đi vào các bài tập phức tạp.

Trong toán học phương trình bậc nhất một ẩn là một dạng phương trình căn bản, bao gồm hệ số a, tham số b và một biến x.

ax + b = 0

Nghiệm của phương trình có dạng:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

x = -b / a 

Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn khi chúng ta giải quyết bài toán này trong C++ sẽ như thế nào:

Chương trình giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++

Như vậy việc đầu tiên chúng ta sẽ cần có hệ số a và tham số b. Nên chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số này. Tiếp đến chúng ta sẽ tìm nghiệm x của phương trình như công thức ở trên là x = -b / a

Sau khi tìm được nghiệm của phương trinh chúng ta sẽ thực hiện hiển thị kết quả ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 float x;
 int a,b;
 
 cout<<"Nhập vào hệ số a: ";
 cin>>a;
 cout<<"Nhập vào hệ số b: ";
 cin>>b;
 cout<<"Phương trình bậc nhất có dạng: "<<a<<"x + "<<b<<" = 0";
 x = (float)-b/a;
 cout<<"\nNghiệm của phương trình là: "<<x;
 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

pt bac nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top