SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat()

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat() trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mặc dù với bài toán này chúng ta có thể sử dụng hàm strcat() để nối sẽ đơn giản hơn nhưng chúng ta cần hiểu rõ nó hoạt động như thế nào trước khi sử dụng cái có sẵn.

Trong chương trình sau, người dùng sẽ được yêu cầu nhập hai chuỗi và sau đó chương trình sẽ nối chúng. Để nối, mình đã viết một logic để nối chuỗi thứ hai ở cuối chuỗi thứ nhất.


Ví dụ: Chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat().

Để sử dụng được hàm strcat() chúng ta cần khai báo thư viện include<string.h> trước khi sử dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 // khai báo hai mảng để chứa cá phần tử trong hai chuỗi
  char str1[50], str2[50], i, j;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai chuỗi
  cout<<"Nhập vào chuỗi thứ nhất: ";
  cin>>str1;
  cout<<"Nhập vào chuỗi thứ hai: ";
  cin>>str2;
  //chạy vòng lặp for để nối chuỗi
  for(i=0; str1[i]!='\0'; ++i); 
  for(j=0; str2[j]!='\0'; ++j, ++i)
  {
   str1[i]=str2[j];
  }
  str1[i]='\0';
  // hiển thị kết quả ra màn hình
  cout<<"Kết quả là: "<<str1;
  cout<<"\n-------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

noi chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat(). Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top