SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat()

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat() trong C++.

Mặc dù với bài toán này chúng ta có thể sử dụng hàm strcat() để nối sẽ đơn giản hơn nhưng chúng ta cần hiểu rõ nó hoạt động như thế nào trước khi sử dụng cái có sẵn.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình sau, người dùng sẽ được yêu cầu nhập hai chuỗi và sau đó chương trình sẽ nối chúng. Để nối, mình đã viết một logic để nối chuỗi thứ hai ở cuối chuỗi thứ nhất.


Ví dụ: Chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat().

Để sử dụng được hàm strcat() chúng ta cần khai báo thư viện include<string.h> trước khi sử dụng.

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 // khai báo hai mảng để chứa cá phần tử trong hai chuỗi
  char str1[50], str2[50], i, j;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai chuỗi
  cout<<"Nhập vào chuỗi thứ nhất: ";
  cin>>str1;
  cout<<"Nhập vào chuỗi thứ hai: ";
  cin>>str2;
  //chạy vòng lặp for để nối chuỗi
  for(i=0; str1[i]!='\0'; ++i); 
  for(j=0; str2[j]!='\0'; ++j, ++i)
  {
   str1[i]=str2[j];
  }
  str1[i]='\0';
  // hiển thị kết quả ra màn hình
  cout<<"Kết quả là: "<<str1;
  cout<<"\n-------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

noi chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat(). Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top