SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Chương trình Hello World trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình Hello World trong C++. Đây là một bài tập căn bản khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình nói chung và C++ nói riêng.

Ở đây mình sẽ viết hai chương trình để thực hiện công việc hiển thị. Chương trình thứ nhất sẽ sử dụng chức năng Cout để in, chương trình thứ hai sẽ tạo một hàm in tên là hello() để in.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ 1: Chương trình Hello World trong C++.

#include <iostream> - Câu lệnh này báo cho trình biên dịch đưa tệp iostream này vào chương trình. Đây là một tệp đầu ra đầu vào tiêu chuẩn có chứa các định nghĩa về các hàm đầu ra đầu vào phổ biến như cout, cin. Trong chương trình trên, chúng tôi đang sử dụng hàm cout ().

int main () - Ở đây main () là tên hàm và int là kiểu trả về của hàm này. Mọi chương trình C++ phải có chức năng này vì việc thực hiện chương trình bắt đầu bằng hàm main (). Giá trị trả về 0 của hàm này thể hiện việc thực hiện chương trình thành công trong khi giá trị trả về 1 thể hiện việc thực hiện chương trình không thành công.

cout << "Hello World!\n"; - Chức năng này hiển thị nội dung bên trong dâu ngoặc kép "" như ví dụ dưới đây.

\n - sau khi in nội dung sẽ xuống dòng

*Lưu ý: Ở cuối mỗi dòng lệnh cần có dấu " ; " để kết thúc dòng.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 cout << "Hello World!\n";
cout<<"--------------------------\n";
cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

hello world JPG

Ví dụ 2: Chương trình Hello World trong C++ sử dụng hàm in.

Ở ví dụ này mình sẽ tạo một hàm in tên là hello(), khi người dùng nhập nội dung vào hàm này, chương trình sẽ nhận và hiển thị ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
void hello(){
	cout << "Hello World!\n";
}
int main() {
  hello();
cout<<"--------------------------\n";
cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

hello world JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình Hello World trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top