SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình Hello World trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình Hello World trong C++. Đây là một bài tập căn bản khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình nói chung và C++ nói riêng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở đây mình sẽ viết hai chương trình để thực hiện công việc hiển thị. Chương trình thứ nhất sẽ sử dụng chức năng Cout để in, chương trình thứ hai sẽ tạo một hàm in tên là hello() để in.

Ví dụ 1: Chương trình Hello World trong C++.

#include <iostream> - Câu lệnh này báo cho trình biên dịch đưa tệp iostream này vào chương trình. Đây là một tệp đầu ra đầu vào tiêu chuẩn có chứa các định nghĩa về các hàm đầu ra đầu vào phổ biến như cout, cin. Trong chương trình trên, chúng tôi đang sử dụng hàm cout ().

int main () - Ở đây main () là tên hàm và int là kiểu trả về của hàm này. Mọi chương trình C++ phải có chức năng này vì việc thực hiện chương trình bắt đầu bằng hàm main (). Giá trị trả về 0 của hàm này thể hiện việc thực hiện chương trình thành công trong khi giá trị trả về 1 thể hiện việc thực hiện chương trình không thành công.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

cout << "Hello World!\n"; - Chức năng này hiển thị nội dung bên trong dâu ngoặc kép "" như ví dụ dưới đây.

\n - sau khi in nội dung sẽ xuống dòng

*Lưu ý: Ở cuối mỗi dòng lệnh cần có dấu " ; " để kết thúc dòng.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 cout << "Hello World!\n";
cout<<"--------------------------\n";
cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

hello world JPG

Ví dụ 2: Chương trình Hello World trong C++ sử dụng hàm in.

Ở ví dụ này mình sẽ tạo một hàm in tên là hello(), khi người dùng nhập nội dung vào hàm này, chương trình sẽ nhận và hiển thị ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
void hello(){
	cout << "Hello World!\n";
}
int main() {
  hello();
cout<<"--------------------------\n";
cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

hello world JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình Hello World trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top