SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++. Bài tập này khá đơn giản vì vậy các bạn hãy xem kỹ hướng dẫn của mình dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hướng dẫn:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một mảng str[ ] để chứa các ký tự của chuỗi nhập vào.
 • Sau khi tạo chuỗi chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần kiểm tra và lưu trữ nó vào mảng trên.
 • Tiếp đến dùng vòng lặp While để thực hiên lặp các phần tử trong mảng, nếu nó trùng với các ký tự nguyên âm thì tăng số đếm vCount, ngược lại nếu trùng với ký tự phụ âm thì tăng cCount lên.

Chương trình đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++.

Chúng ta sẽ đi theo tuần tự các bước mình đã nếu trên

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
 char str[100];
  char *p;
  int vCount=0,cCount=0;

  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  fgets(str, 100, stdin);

  //gán mảng cho con trỏ p
  p=str;

  //lặp điều kiện cho mảng
  while(*p!='\0')
  {
    if(*p=='A' ||*p=='E' ||*p=='I' ||*p=='O' ||*p=='U'
    		||*p=='a' ||*p=='e' ||*p=='i' ||*p=='o' ||*p=='u')
      vCount++;
    else
      cCount++;
    p++;
  }

  cout<<"Số nguyên âm có trong chuỗi là: "<<vCount<<endl;
  cout<<"Số phụ âm có trong chuỗi là: "<<cCount;

  cout<<"\n---------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

dem nguyen am phu am PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đêm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,