SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++. Bài tập này khá đơn giản vì vậy các bạn hãy xem kỹ hướng dẫn của mình dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hướng dẫn:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một mảng str[ ] để chứa các ký tự của chuỗi nhập vào.
 • Sau khi tạo chuỗi chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần kiểm tra và lưu trữ nó vào mảng trên.
 • Tiếp đến dùng vòng lặp While để thực hiên lặp các phần tử trong mảng, nếu nó trùng với các ký tự nguyên âm thì tăng số đếm vCount, ngược lại nếu trùng với ký tự phụ âm thì tăng cCount lên.

Chương trình đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++.

Chúng ta sẽ đi theo tuần tự các bước mình đã nếu trên

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
 char str[100];
  char *p;
  int vCount=0,cCount=0;

  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  fgets(str, 100, stdin);

  //gán mảng cho con trỏ p
  p=str;

  //lặp điều kiện cho mảng
  while(*p!='\0')
  {
    if(*p=='A' ||*p=='E' ||*p=='I' ||*p=='O' ||*p=='U'
    		||*p=='a' ||*p=='e' ||*p=='i' ||*p=='o' ||*p=='u')
      vCount++;
    else
      cCount++;
    p++;
  }

  cout<<"Số nguyên âm có trong chuỗi là: "<<vCount<<endl;
  cout<<"Số phụ âm có trong chuỗi là: "<<cCount;

  cout<<"\n---------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

dem nguyen am phu am PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đêm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top