SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy trong C++. Đây là một dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu làm quen với String trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở các bài tập đơn giản như vậy các bạn hãy tập viết hàm để giải bài toán, như vậy sẽ giúp các bạn tư duy được khi giải quyết các vấn đề.

Ví dụ: Chương trình đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy.

Ở ví dụ dưới đây chúng ta sẽ tạo một hàm reverse_string() để thực hiện công việc đảo ngược chuỗi.

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
void reverse_string(char*, int, int);
int main()
{
 char string_array[150];
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>string_array;
  reverse_string(string_array, 0, strlen(string_array)-1);
  cout<<"Chuỗi sau khi đảo ngược là: "<<string_array;
  cout<<"\n-------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
void reverse_string(char *x, int start, int end)
{
  char ch;
  if (start >= end)
    return;
  ch = *(x+start);
  *(x+start) = *(x+end);
  *(x+end) = ch;
  reverse_string(x, ++start, --end);
}

Sau đó ở hàm main() chúng ta khai báo một mảng string_array[] để chứa các phần tử của mảng, rồi sử dụng câu lệnh cout, cin để yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cuối cùng sử dụng hàm reverse_string() đã viết để đảo ngược chuỗi người dùng vừa nhập và hiển thị kết quả ra màn hình.

Kết quả:

dao nguoc chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đảo ngược chuổi. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top