banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy trong C++. Đây là một dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu làm quen với String trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở các bài tập đơn giản như vậy các bạn hãy tập viết hàm để giải bài toán, như vậy sẽ giúp các bạn tư duy được khi giải quyết các vấn đề.

Ví dụ: Chương trình đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy.

Ở ví dụ dưới đây chúng ta sẽ tạo một hàm reverse_string() để thực hiện công việc đảo ngược chuỗi.

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
void reverse_string(char*, int, int);
int main()
{
 char string_array[150];
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>string_array;
  reverse_string(string_array, 0, strlen(string_array)-1);
  cout<<"Chuỗi sau khi đảo ngược là: "<<string_array;
  cout<<"\n-------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
void reverse_string(char *x, int start, int end)
{
  char ch;
  if (start >= end)
    return;
  ch = *(x+start);
  *(x+start) = *(x+end);
  *(x+end) = ch;
  reverse_string(x, ++start, --end);
}

Sau đó ở hàm main() chúng ta khai báo một mảng string_array[] để chứa các phần tử của mảng, rồi sử dụng câu lệnh cout, cin để yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cuối cùng sử dụng hàm reverse_string() đã viết để đảo ngược chuỗi người dùng vừa nhập và hiển thị kết quả ra màn hình.

Kết quả:

dao nguoc chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đảo ngược chuổi. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top