SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển số nhị phân thành số thập phân C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá đơn giản vì vậy các bạn hãy nắm rõ trước khi bước qua các bài tập phức tạp hơn.

Để chuyển được số nhị phân sang sô thập phân thì các bạn cần nắm rõ khái niệm của hai loại số này, khi đó mới có thể tìm ra cách giải quyết.

Số thập phân thì chắc các bạn cũng đã rõ, đó là những con số thường ngày mà chúng ta hay sử dụng, còn số nhị phân là số mà chỉ có số 0, 1 và nó có 8 chữ số đại diện cho 8 bit.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các bạn hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Chương trình chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân

Trong chương trình này, mình đã tạo một hàm binaryToDecimal () do người dùng định nghĩa để chuyển đổi nhị phân sang thập phân. Chương trình này lấy số nhị phân (được nhập bởi người dùng) làm đầu vào và chuyển đổi nó thành số thập phân bằng hàm.

Sau đó tạo hàm main() và yêu cầu người dùng nhập vào số nhị phân cần chuyển rồi gọi hàm binaryToDecimal () để thực hiện công việc chuyển đổi.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int binaryToDecimal(long binarynum)
{
  int decimalnum = 0, temp = 0, remainder;
  while (binarynum!=0)
  {
    remainder = binarynum % 10;
    binarynum = binarynum / 10;
    decimalnum = decimalnum + remainder*pow(2,temp);
    temp++;
  }
  return decimalnum;
}

int main()
{
  long binarynum;
  cout<<"Nhập vào số nhị phân cần chuyển đổi(bao gồm 8 số): ";
  cin>>binarynum;

  cout<<endl<<"Số nhị phân sau khi được đổi thành thập phân là: "<<binaryToDecimal(binarynum);
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

chuyen doi so nhi phan JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

jc hie

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,