SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển số nhị phân thành số thập phân C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá đơn giản vì vậy các bạn hãy nắm rõ trước khi bước qua các bài tập phức tạp hơn.

Để chuyển được số nhị phân sang sô thập phân thì các bạn cần nắm rõ khái niệm của hai loại số này, khi đó mới có thể tìm ra cách giải quyết.

Số thập phân thì chắc các bạn cũng đã rõ, đó là những con số thường ngày mà chúng ta hay sử dụng, còn số nhị phân là số mà chỉ có số 0, 1 và nó có 8 chữ số đại diện cho 8 bit.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các bạn hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Chương trình chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân

Trong chương trình này, mình đã tạo một hàm binaryToDecimal () do người dùng định nghĩa để chuyển đổi nhị phân sang thập phân. Chương trình này lấy số nhị phân (được nhập bởi người dùng) làm đầu vào và chuyển đổi nó thành số thập phân bằng hàm.

Sau đó tạo hàm main() và yêu cầu người dùng nhập vào số nhị phân cần chuyển rồi gọi hàm binaryToDecimal () để thực hiện công việc chuyển đổi.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int binaryToDecimal(long binarynum)
{
  int decimalnum = 0, temp = 0, remainder;
  while (binarynum!=0)
  {
    remainder = binarynum % 10;
    binarynum = binarynum / 10;
    decimalnum = decimalnum + remainder*pow(2,temp);
    temp++;
  }
  return decimalnum;
}

int main()
{
  long binarynum;
  cout<<"Nhập vào số nhị phân cần chuyển đổi(bao gồm 8 số): ";
  cin>>binarynum;

  cout<<endl<<"Số nhị phân sau khi được đổi thành thập phân là: "<<binaryToDecimal(binarynum);
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

chuyen doi so nhi phan JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

jc hie

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top