banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển số nhị phân thành số thập phân C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá đơn giản vì vậy các bạn hãy nắm rõ trước khi bước qua các bài tập phức tạp hơn.

Để chuyển được số nhị phân sang sô thập phân thì các bạn cần nắm rõ khái niệm của hai loại số này, khi đó mới có thể tìm ra cách giải quyết.

Số thập phân thì chắc các bạn cũng đã rõ, đó là những con số thường ngày mà chúng ta hay sử dụng, còn số nhị phân là số mà chỉ có số 0, 1 và nó có 8 chữ số đại diện cho 8 bit.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các bạn hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Chương trình chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân

Trong chương trình này, mình đã tạo một hàm binaryToDecimal () do người dùng định nghĩa để chuyển đổi nhị phân sang thập phân. Chương trình này lấy số nhị phân (được nhập bởi người dùng) làm đầu vào và chuyển đổi nó thành số thập phân bằng hàm.

Sau đó tạo hàm main() và yêu cầu người dùng nhập vào số nhị phân cần chuyển rồi gọi hàm binaryToDecimal () để thực hiện công việc chuyển đổi.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int binaryToDecimal(long binarynum)
{
  int decimalnum = 0, temp = 0, remainder;
  while (binarynum!=0)
  {
    remainder = binarynum % 10;
    binarynum = binarynum / 10;
    decimalnum = decimalnum + remainder*pow(2,temp);
    temp++;
  }
  return decimalnum;
}

int main()
{
  long binarynum;
  cout<<"Nhập vào số nhị phân cần chuyển đổi(bao gồm 8 số): ";
  cin>>binarynum;

  cout<<endl<<"Số nhị phân sau khi được đổi thành thập phân là: "<<binaryToDecimal(binarynum);
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

chuyen doi so nhi phan JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

jc hie

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top