SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính trung bình của hai số

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính trung bình cộng của hai số trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá phổ biến trong các bài tập cơ bản giúp các bạn vận dụng được các kiến thức cơ bản đã học. Hãy cùng nhau xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

Chương trình tính trung bình cộng hai số trong C++

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số, sau đó thực hiện công việc tính trung bình cộng.

Chúng ta sẽ khai báo biến avg kiểu dữ liệu là foat, bởi vì khi tính trung bình cộng kết quả có thể là số thập phân.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num1, num2;
  float avg;

  cout<<"Nhập vào số thứ nhất: ";
  cin>>num1;
  cout<<"Nhập vào số thứ hai: ";
  cin>>num2;
  //ép kiểu dữ liệu cho avg
  avg= (float)(num1+num2)/2;

  cout<<"Kết quả là: "<<avg;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

trung binh cong JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính trung bình cộng của hai số. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top