SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân bằng ngôn ngữ C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cũng như các bài tập trước, đây là một bài tập khá đơn giản, chỉ cần sử dụng hàm có sẵn binaryToBinary() là xử lý được.

Chương trình chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân.

Trong chương trình này mình đã tạo ra một hàm do người dùng định nghĩa binaryToBinary () để chuyển đổi thập phân sang nhị phân.

Các chương trình lấy số thập phân (được nhập bởi người dùng) làm đầu vào và chuyển đổi nó thành số nhị phân bằng cách sử dụng hàm binaryToBinary ().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
long decimalToBinary(int decimalnum)
{
  long binarynum = 0;
  int rem, temp = 1;

  while (decimalnum!=0)
  {
    rem = decimalnum%2;
    decimalnum = decimalnum / 2;
    binarynum = binarynum + rem*temp;
    temp = temp * 10;
  }
  return binarynum;
}

int main()
{
  int decimalnum;
  cout<<"Nhập vào số thập phân cần chuyển đổi: ";
  cin>>decimalnum;
  cout<<"\nSố thập phân sau khi được chuyển thành số nhị phân là: "<<decimalToBinary(decimalnum);
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

chuyen doi so thap phan JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,