SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp mảng tăng dần trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng theo thứ tự tăng dần, đây là một bài tập căn bản thường gặp trong khi học ngôn ngữ C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình sau đây người dùng sẽ nhập vào n số, sau khi người dùng nhập xong các số đó, chương trình này sẽ sắp xếp và hiển thị chúng theo thứ tự tăng dần.

Ở đây mình đã tạo ra một hàm do người dùng định nghĩa sort_numbers_asceinating() cho mục đích sắp xếp.

Ví dụ: Chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng theo thứ tự tăng dần.

Sau khi chúng ta tạo một hàm sắp xếp sort_numbers_asceinating() để thực hiện công việc sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì chúng ta gọi nó ở hàm main() để sử dụng và hiển thị kết quả ra màn hình bằng câu lệnh cout, cin

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
void sort_numbers_ascending(int number[], int count)
{
  int temp, i, j, k;
  for (j = 0; j < count; ++j)
  {
   for (k = j + 1; k < count; ++k)
   {
     if (number[j] > number[k])
     {
      temp = number[j];
      number[j] = number[k];
      number[k] = temp;
     }
   }
  }
  cout<<"Các số sau khi được sắp xếp tăng dần:\n";
  for (i = 0; i < count; ++i)
   cout<<"\n"<< number[i];
}
int main()
{
  int i, count, number[20];
 
  cout<<"Nhập số lương phần tử trong mảng:";
  cin>>count;
  cout<<"\nNhập giá trị cho từng phần tử trong mảng:\n";
  
  for (i = 0; i < count; ++i)
   cin>>number[i];
 
  sort_numbers_ascending(number, count);
}

Kết quả:

sap xep mang JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top