Home > Pascal > Pascal căn bản > Cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách viết một chương trình Hello World bằng Pascal nên chắc hẳn bạn đã biết cách viết và thực thi rồi phải không nào? Vậy thì trong bài này mình sẽ trình bày về cấu trúc chuẩn của một chương trình Pascal để bạn nắm vững hơn nhé.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

I. Cấu trúc Pascal đơn giản

Với cấu trúc này bạn sẽ áp dụng cho hầu hết các bài học trong chuỗi series học Pascal căn bản. Mọi chương trình đều tuân theo cấu trúc như sau:

PROGRAM ProgramName (FileList);

CONST
 (* Constant declarations *)

TYPE
 (* Type declarations *)

VAR
 (* Variable declarations *)

(* Subprogram definitions *)

BEGIN
 (* Executable statements *)
END.

Trong đó:

 • PROGRAM name: là khai báo tên của chương trình.
 • CONST: là nơi khai báo các hằng số.
 • TYPE: là nơi khai báo các data type.
 • VAR: là nơi khai báo các biến.
 • BEGIN ... END.: là nội dung chính của chương trình.

Trường hợp chương trình không có các khai báo như biến, hằng số, ... thì cấu trúc sẽ đơn giản lai như sau:

PROGRAM ProgramName;
BEGIN
 (* Executable statements *)
END.

II. Ví dụ một chương trình Pascal đơn giản

Vì các bạn chưa học về biến nên trong ví dụ đầu tiên này mình sẽ đưa ra một chương trình rất căn bản.

Ví dụ 1: In ra thông tin cá nhân của bạn, mỗi thông tin trên một hàng.

PROGRAM PascalStructure;
BEGIN
  write('Toi ten la: Nguyen Van Cuong');
  readln;
  write('Email: thehalfheart@gmail.com');
  readln;
  write('BLog: freetuts.net');
  readln;
END.

Chạy chương trình và nhấn enter 3 lần thì bạn sẽ thấy ba thông tin kia xuất hiện trên mỗi dòng.

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập thông tin cá nhân của bạn, sau đó in thông tin ra màn hình.

Ví dụ này sẽ khó hơn vì bạn sẽ phải sử dụng biến và hàm INPUT như read.

PROGRAM PascalStructure;
VAR
	name : string;
	age : integer;
BEGIN
  writeln('Nhap ten cua ban');
  readln(name);
	
	writeln('Nhap tuoi cua ban');
	readln(age);
	
	writeln('Ban ten la: ', name);
	writeln('Tuoi cua ban la: ', age);
	readln;
END.

Nếu ví dụ 2 này bạn không hiểu thì tạm thời bỏ qua nó nhé, vì ở các bài tiếp theo bạn sẽ được học tất tần tật những thứ có trong ví dụ này.

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cấu trúc của một chương trình Pascal đơn giản. Hy vọng qua hai bài học Hello World và bài này bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách viết một chương trình Pascal. Hẹn gặp lại bạn ở bài tiếp theo.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP