MỞ ĐẦU
CĂN BẢN
LỆNH RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Continue trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh continue trong Pascal, đây là lệnh có công dụng bỏ qua tất cả những đoạn code phía dưới và thực hiện lần lặp tiếp theo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu lệnh break sẽ dừng toàn bộ vòng lặp thì continue lại khác, nó chỉ dừng đúng 1 lần lặp hiện tại mà thôi. Vì vậy lệnh này cũng rất được sư dụng trong lập trình.

1. Lệnh continue trong Pascal dùng làm gì?

Câu lệnh continue trong Pascal hoạt động hơi giống câu lệnh break. Tuy nhiên, thay vì bắt buộc chấm dứt vòng lặp thì nó sẽ tiếp tục lần lặp tiếp theo, chỉ bỏ các đoạn mã phía dưới lện continue trong vòng lặp.

Đối với vòng lặp for, lệnh continue sẽ làm tăng biến điều khiển vòng lặp và tiếp tục vòng kế tiếp. Còn lệnh while và repeat sẽ chuyển đến kiểm tra điều kiện cho lần lặp tiếp theo, nếu không thõa màn thì dừng, ngược lại thì lặp.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp lệnh continue như sau:

continue;

Rất đơn giản phải không các bạn, chỉ cần đặt nó tại vị trí thích hợp trong chương trình.

Dưới đây là sơ đồ hoạt động.

cpp continue statement jpg

Ví dụ: Lặp các số từ 1 đến 10, chỉ bỏ số 5 mà thôi.

Bài này yêu cầu lặp như sau: 1, 2, 3 ,4, 6, 7, 8, 9, 10. Bước nhảy một lần lặp là 1, bị khuyết đi vị trí thứ 5 nên ý tưởng có thể sử dụng vòng lặp for và dùng lệnh continue để bỏ qua đoạn code in ra số 5.

program ContinuePascalFreetuts;
var
  i: integer;
begin
  for i := 1 to 10 do
  begin
    if i = 5 then
      continue;
    writeln(i);
  end;
  readln;
end.

Chạy chương trình này sẽ thu được kết quả như sau:

continue pascal JPG

Như trong hình thì số 5 đã không được in ra.

2. Dùng continue trong while và repeat

Bài này cũng có thể giải bằng vòng lặp while như sau:

program ContinuePascalWhile;
var
  i: integer;
begin
  i := 1;

  while i < 11 do
  begin

    if (i = 5) then
    begin
      i := i + 1;
      continue;
    end;

    writeln(i);
    i := i + 1;
  end;
	
  readln;
end.

Hoặc cũng có thể sử dụng lệnh repeat .. until.

program ContinuePascalRepeat;
var
  i: integer;
begin
  i := 1;

  repeat
    if (i = 5) then
    begin
      i := i + 1;
      continue;
    end;

    writeln(i);
    i := i + 1;
  until (i = 10);
	
  readln;
end.

Trên là cách sử dụng lệnh continue trong pascal thông qua ba vòng lặp while - for và repeat. Hãy cố gắng lam theo ví dụ và thay đổi các giá trị để xem chương trình chạy ra sao, để từ đó có thể hiểu hết ý nghĩa của lệnh này.

Cùng chuyên mục:

Tạo function trong Pascal

Tạo function trong Pascal

Trong bài này ta sẽ học đến một phần rất hấp dẫn, đó là cách…

Lệnh Goto trong Pascal

Lệnh Goto trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh goto trong Pascal, đây…

Lệnh Break trong Pascal

Lệnh Break trong Pascal

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu lệnh dùng để dừng vòng lặp ngay lập…

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu vòng lặp repeat .. until trong Pascal, đây…

Vòng lặp while trong Pascal

Vòng lặp while trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while trong Pascal, đây là…

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For .. Do trong…

Lệnh CASE trong Pascal

Lệnh CASE trong Pascal

Ở bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng lệnh if dùng để rẻ nhánh…

Lệnh If .. Then trong Pascal

Lệnh If .. Then trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal,…

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Bạn có thắc mắc BEGIN và END trong chương trình Pascal là gì không nào?…

Lệnh read và readln trong Pascal

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu,…

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh…

Toán tử trong Pascal

Toán tử trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số toán tử thường dùng…

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng từ khóa Type trong Pascal,…

Hằng (const) trong Pascal

Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm…

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa trong Pascal là danh sách những từ khóa mà bạn không được…

Cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

fadsfs

Hello World là một chương trình thế kỉ mà hầu như ngôn ngữ lập trình…

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Để học Pascal thì trước tiên bạn cần một phần mềm để lập trình và…

Top